Promotic

Komunikacja przez wysyłanie wiadomości SMS w sieci GSM

W systemie PROMOTIC można komunikować się w sieci GSM na dwa sposoby:

1 Wysłanie/odbiór wiadomości SMS po zewnętrznym modemie GSM

W systemie PROMOTIC jest do dyspozycji driver komunikacyjny PmSMS. Umożliwia wysyłanie/odbiór wiadomości SMS do/z sieci GSM.


2 Wysłanie/odbiór wiadomości emailowych poprzez Internet

Wysłanie i odbiór wiadomości emailowych pomiędzy PC (z aplikacją PROMOTIC) a telefonem komórkowym można wykonać przy pomocy 2 ActiveX driverów.
Przykład PROMOTIC patrz: Konfiguracja wstępna "Wysłanie e-maili z aplikacji".
Zapotrzebowania sprzętowe: komputer z podłączeniem do Internetu.
Sposób komunikacji: W SO Windows jest najpierw konieczne ustawić podłączenie do Internetu. Następnie można w aplikacji PROMOTIC wywołać odpowiednie metody ActiveX obiektu w celu wysłania emailu do sieci GSM poprzez Ethernet. W wiadomości emailowej wysyła się łańcuch, który można wytworzyć w aplikacji PROMOTIC oraz na przykład wbudować do tekstu również wymagane dane (np. o temperaturze), które chcesz odesłać e-mailem. Przy pomocy innego ActiveX obiektu można na odwrót przyjmować wiadomości z sieci GSM do komputera.


3 Inne możliwości

Istnieją moduły do wysyłania SMS, z którymi komunikuje się w inny sposób. Na przykład:

Urządzenia SiteManager serii PLC xx39 (1139/3339 w wykonaniu 3G i 4G) od firmy Secomea (Dania, https://www.secomea.com), są wyposażone w slot dla karty SIM.
Urządzenie należy ustawić tak, żeby otrzymywało zapytania http z komputera z aplikacją PROMOTIC.
Wysyłanie SMS-ów jest wykonywane przy pomocy usługi HttpRequest (patrz Konfiguracja wstępna "HttpRequest - Odbiór lub wysłanie (GET, POST)").
W tym celu urządzenia standardowo korzystają z portu 26864, można go zmienić w ustawieniach urządzenia.
Przykład: wystarczy wysłać wiadomość Ethernet pod adres "http://192.168.1.88:26864/SMS/+420602345678/Hello".
© MICROSYS, spol. s r.o.