Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja przez wysyłanie wiadomości SMS w sieci GSM

W systemie PROMOTIC można komunikować się w sieci GSM na dwa sposoby:
 

1 Wysyłanie/odbiór wiadomości SMS po zewnętrznym modemie GSM

W systemie PROMOTIC jest do dyspozycji driver komunikacyjny PmSMS. Umożliwia wysyłanie/odbiór wiadomości SMS do/z sieci GSM.
 

2 Wysyłanie/odbiór wiadomości emailowych poprzez INTERNET

Wysyłanie i odbiór wiadomości emailowych pomiędzy PC (z aplikacją PROMOTIC) a telefonem komórkowym można wykonać przy pomocy 2 ActiveX driverów.

Przykład PROMOTIC patrz: Konfiguracja wstępna "Wysyłanie e-maili z aplikacji".

Zapotrzebowania sprzętowe: komputer z podłączeniem do Internetu.

Sposób komunikacji: W SO Windows jest najpierw konieczne ustawić podłączenie do Internetu. Następnie można w aplikacji PROMOTIC wywołać odpowiednie metody elementu ActiveX w celu wysłania emailu do sieci GSM poprzez Internet. W wiadomości emailowej wysyła się łańcuch, który można ułożyć w systemie PROMOTIC oraz na przykład wbudować do tekstu również wymagane dane (np. o temperaturze), które chcesz odesłać poprzez email. Przy pomocy innego obiektu ActiveX można na odwrót przyjmować wiadomości z sieci GSM do komputera.

 

3 Inne możliwości

Istnieją moduły do wysyłania SMS, z którymi komunikuje się w inny sposób. Na przykład:
 
Urządzenia SiteManager serii xx39 (1139/3339 w wykonaniu 3G i 4G) firmy Secomea (Dania, https://www.secomea.com), są wyposażone w slot dla karty SIM.

Urządzenie należy ustawić tak, by otrzymywało zapytania http z komputera z aplikacją PROMOTIC.

Wysyłanie SMS-ów jest wykonywane przy pomocy usługi HttpRequest (patrz Konfiguracja wstępna "HttpRequest - pobranie lub wysłanie (GET, POST)").

W tym celu urządzenia standardowo korzystają z portu 26864, można go zmienić w ustawieniach urządzenia.

Przykład: wystarczy wysłać wiadomość Ethernet pod adres "http://192.168.1.88:26864/SMS/+420602345678/Hello".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice