Promotic

Komunikacja w sieciach LonWorks

Standard LON (Local Operating Network) powstał na początku lat 90 w amerykańskiej firmie Echelon jako uniwersalne i tanie połączenie komunikacyjne dla wszystkich możliwych wykorzystań na najniższym poziomie automatyzacji. Wykorzystany protokół nazywa się LonTalk a cała technika zbiorowo oznacza się określeniem LonWorks.

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez LonWorks można zastosować na przykład następujące możliwości:

Konwerter na RS232

Firma SAMO (http://samo.sk, Słowacja) dostarcza moduł LW232, który umożliwia połączenie komputera z siecią LonWorks przy pomocy łącza szeregowego RS232. Po stronie aplikacji PROMOTIC wykorzystuje się PmNET0 - Driver do komunikacji poprzez protokół NET0.
Wsparcie techniczne: SAMO Automation, spol. s r.o., Prešov, Słowacja, samo@samo.sk.
© MICROSYS, spol. s r.o.