Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja w sieciach LonWorks

Standard LON (Local Operating Network) powstał na początku lat 90 w amerykańskiej firmie Echelon jako uniwersalne i tanie połączenie komunikacyjne dla wszystkich możliwych wykorzystań na najniższym poziomie automatyzacji. Wykorzystany protokół nazywa się LonTalk a cała technika zbiorowo oznacza się określeniem LonWorks.
 
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez LonWorks można zastosować na przykład następujące możliwości:
 

Konwereter na RS232

Firma SAMO oferuje moduł LW232, który umożliwia połączenie komputera z siecią LonWorks przy pomocy łącza szeregowego RS232. Po stronie PROMOTIC wykorzystuje się PmNET0 - Driver do komunikacji poprzez protokół PROMOTIC NET0.

Dalsze informacje techniczne patrz: http://www.samo.sk.

Wsparcie techniczne: SAMO Automation s.r.o., Prešov, Słowacja, samo@samo.sk.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice