Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja poprzez protokół M-BUS

M-BUS (z angielskiego Meter-Bus) jest standardem komunikacyjnym, który jest opracowywany we współpracy Uniwersytetu Padeborn i firmy Texas Instruments (Niemcy).
M-BUS jest przeznaczony dla aplikacji poboru danych z mierników odbioru najróżniejszych czynników (na przykład wody do picia i wody użytkowej, gazu, ciepła, energii elektrycznej).
Odnośnie względnie małej i stosunkowo specjalizowanej sferze zastosowań na M-BUS są pokładane specyficzne wymagania. Musi zapewnić podłączenie dużej ilości urządzeń (do kilku set) na odległość kilku kilometrów. Transmisja danych musi być bardzo dobrze zabezpieczona przeciw wystąpieniu błędów. Z drugiej strony jest typową właściwością aplikacji niezbyt częste odczytywanie mierzonych wartości z niskimi wymogami na odzewy w czasie rzeczywistym - szybkość transmisji bywa tylko od 300 do 9600 Bd.

Przykłady konkretnych mierników:
ULTRAHEAT od firmy Landis, F4 od firmy SVM, MULTICAL od firmy Kamstrup, INFOCAL od firmy Danfoss, Actaris (Schlumberger), EESA, SuperCal, SonoGyr, Calmex, Schninzell, Glorices, Spanner-Polux itd.

PROMOTIC driver komunikacyjny PmMBus:

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji poprzez protokół M-BUS w aplikacji PROMOTIC jest wykorzystanie PROMOTIC drivera:
PmMBus - Driver do komunikacji poprzez protokół M-BUS

Driver ten jest przeznaczony do komunikacji po łączu szeregowym komputera lub poprzez Ethernet oraz jest bardzo ogólnie konfigurowalny.
Umożliwia odczyt wartości bieżących, historii, wartości maksymalnych, itd.
Umożliwia ułożyć ogólną wiadomość, a to jak na poziomie standardowo przyjomwanych wiadomości, tak nawet na bajtowym poziomie protokołu M-BUS.


M-BUS konwertery sprzętowe

Przy pomocy protokołu M-BUS komunikują się mierniki poprzez specjalny interfejs fizyczny (36V) i dlatego jest konieczny konwerter sprzętowy z protokołu M-BUS na RS232, RS485, RS422 lub Ethernet.
Na przykład są wypróbowane konwertery:
- Konwerter od firmy JC Elektronika (Słowacja, http://www.prevodniky.sk).
Firma produkuje różnego rodzaju M-Bus konwertery oraz ochron przeciwprzepięciowych dla sieci M-Bus. Oferuje różne typy od najprostrzych do połączenia tylko trzech mierników aż po największe do połączenia aż 190 urządzeń M-Bus.
- Konwertery szeregowe RS485, RS232 oraz USB na M-Bus.
- Regeneratory łącza M-Bus.
- Inteligentne konwertery Ethernet M-Bus.
Ethernet konwerter w trybie Smart M-Bus działa jako M-Bus serwer. Samodzielnie komunikuje z miernikami M-Bus, opracowywuje ich dane oraz zapisuje je do własnej pamięci. Dane z mierników są później dostępne w formacie:
- Web tabela
- XML, XML-REST oraz CSV eksport
- protokół komunikacyjny M-Bus
- e-mail z załączonymi XML, CSV eksportami
- zapisane eksporty na serwerze FTP

W trybie podstawowym Ethernet konwerter działa jako transparentna bramka do transmisji M-Bus wiadomości przy pomocy Ethernet protokołów TCP lub UDP w trybie serwer lub klient.
- Konwerter AD-01 (M-BUS/RS232) od firmy Westermo (Szwecja, http://www.westermo.com). Notatki:
- Maksymalna ilość Slave modułów: 120
- Jeżeli mierniki mają ustawione różne szybkości transmisji, wtedy konwerter można ustawić w trybie autobaud.
- Konwerter PiiGAB M-Bus 810 (M-BUS/Ethernet oraz M-BUS/RS232) od firmy PiiGAB (Szwecja, http://www.piigab.se). Notatki:
- Standardowymi Parametry Ethernet-klient są: Numer zdalnego portu TCP/UDP=10001, Typ transmisji Ethernet=UDP.
- Ma 4 porty dla M-BUS
- Konwerter (M-BUS/RS232) od firmy Control (Polska, http://www.control.com.pl). Notatki:
- Maksymalna ilość Slave modułów: 10, 60 lub 400. Model M-Bus Master 400 służy do zasilania i konwersji sygnałów dla sieci powyżej 255 urządzeń lub elementów obciążających sieć ponad normę.
- Wszystkie konwertery zapewniają szybkość transmisji sygnału w zakresie od 300 do 19200 baud.

- Jednak nic nie stoi na przeszkodzie zastosowania jakichkolwiek innych konwerterów.
© MICROSYS, spol. s r.o.