Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja przy pomocy protokołów M-BUS

M-BUS (z angielskiego Meter-Bus) jest standardem komunikacyjnym, który jest opracowywany we współpracy Uniwersytetu Padeborn i firmy Texas Instruments (Niemcy).

M-BUS jest przeznaczony dla aplikacji poboru danych z mierników odbioru najróżniejszych czynników (na przykład wody do picia i wody użytkowej, gazu, ciepła, energii elektrycznej).

Odnośnie względnie małej i stosunkowo specjalizowanej sferze zastosowań na M-BUS są pokładane specyficzne wymagania. Musi zapewnić podłączenie dużej ilości urządzeń (do kilku set) na odległość kilku kilometrów. Transmisja danych misu być bardzo dobrze zabezpieczona przeciw wystąpieniu błędów. Z drugiej strony jest typową właściwością niezbyt częste odczytywanie mierzonych wartości z niskimi wymogami na odzewy w czasie rzeczywistym - szybkość transmisji bywa tylko od 300 do 9600 Bd.

 
Przykłady konkretnych mierników:

ULTRAHEAT firmy Landis, F4 firmy SVM, MULTICAL firmy Kamstrup, INFOCAL firmy Danfoss, Actaris (wcześniej Schlumberger), EESA, SuperCal, SonoGyr, Calmex, Schninzell, Glorices, Spanner-Polux itd.

 
 

M-BUS Konwerter sprzętowy

Przy pomocy protokołu M-BUS komunikują się mierniki poprzez specjalny interfejs fizyczny (36V) i z tego powodu jest konieczny konwerter sprzętowy z protokołu M-BUS na RS232, RS485, RS422 lub Ethernet. Na przykład są wypróbowane konwertery:
- Konwertery firmy JC Elektronika (Słowacja, http://www.prevodniky.sk).

Firma produkuje różnego rodzaju M-Bus konwertery oraz ochron przeciwprzepięciowych dla sieci M-Bus. Oferuje różne typy od najprostrzych umożliwiające podłączenie tylko trzech mierników aż po największe umożliwiające podłączenie aż 190 urządzeń M-Bus.

- Konwertery szeregowe RS485, RS232 oraz USB na M-Bus.
- Regeneratory łącza M-Bus.
- Inteligentne konwertery Ethernet M-Bus.

Ethernet konwerter w trybie Smart M-Bus działa jako M-Bus serwer. Samodzielnie komunikuje się z miernikami M-Bus, opracowywuje ich dane oraz zapisuje je do własnej pamięci. Dane z mierników są później dostępne w formacie:

- web tabelka
- xml, xml(REST) oraz csv eksport
- protokół komunikacyjny M-Bus
- e-mail z załączonymi xml, csv eksportami
- zapisane eksporty na serwerze FTP

W trybie podstawowym Ethernet konwerter działa jako transparentna bramka do transmisji M-Bus powiadomień przy pomocy Ethernet protokołów TCP lub UDP w trybie serwer lub klient.

- Konwerter DM-MB2ET (M-BUS/Ethernet) firmy AMiT (Czechy, https://amitomation.cz). Notatki:
- W konwerterze można poprzez Web interfejs zmienić Parametry Ethernet, które są domyślnie ustawione: Adres sieciowy=192.168.0.1, Numer portu TCP/UDP=2000, Typ transmisji Ethernet=TCP
- Konieczne ustawić do trybu "Direct", tzn. do trybu, kiedy znaki są przenoszone pomiędzy M-BUS i Ethernet bez jakichkolwiek zmian.
- Konwerter SLC-31/32 (M-BUS/RS232) firmy Elsaco (Czechy, http://www.elsaco.cz). Notatki:
- Zwraca znaki ECHO
- Maks. ilość slave modułów: 3 (lub 20 przy zewnętrznym zasilaniu)
- Zalecane ustawienie w Parametry łącza szeregowego: Prędkość transmisji=2400, Parzystość=EVEN (parzysty), Filtrować znaki ECHO=Tak
- Konwerter AD-01 (M-BUS/RS232) firmy Westermo (Szwecja) (http://www.westermo.com). Notatki:
- Maks. ilość slave modułów: 120
- Jeżeli mierniki mają ustawione różne szybkości transmisji, wtedy konwerter można ustawić w trybie autobaud.
- Konwerter PiiGAB M-Bus 810 (M-BUS/Ethernet i M-BUS/RS232) firmy PiiGAB (Szwecja) (http://www.piigab.se). Notatki:
- Standardowymi Parametry Ethernet są: Numer portu TCP/UDP=10001, Typ transmisji Ethernet=UDP.
- Ma 4 porty dla M-BUS
- Konwerter (M-BUS/RS232) polskiej firmy Control (http://www.control.com.pl). Notatki:
- Maks. ilość slave modułów: 10, 60 lub 400. Model M-Bus Master 400 służy do zasilania i konwersji sygnałów dla sieci powyżej 255 urządzeń lub elementów obciążających sieć ponad normę.
- Wszystkie konwertery zapewniają szybkość transmisji sygnału w zakresie od 300 do 19200 baud.
- Jednak nic nie stoi na przeszkodzie zastosowania jakichkolwiek innych konwerterów.
 

PROMOTIC driver komunikacyjny PmMBus:

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji M-BUS w PROMOTIC aplikacji jest wykorzystanie drivera PROMOTIC:

PmMBus - Driver do komunikacji poprzez protokół M-BUS

 
Driver ten jest przeznaczony do komunikacji po łączu szeregowym komputera lub poprzez Ethernet i jest bardzo ogólnie konfigurowalny. Umożliwia odczyt wartości bieżących, historii, wartości maksymalnych, itd. Jest jużś domyślnie ustawiony dla niektórych konkretnych typów mierników, lecz umożliwia także ułożyć ogólną wiadomość, a to jak na poziomie standardowo przyjomwanych wiadomości, tak nawet na bajtowym poziomie protokołu M-BUS.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice