Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja przy pomocy protokołu komunikacyjnego MQTT

Technologia MQTT umożliwia urządzeniom IoT komunikację poprzez MQTT broker.
 
MQTT (MQ Telemetry Transport) to prosty "Internet of Things" protokół komunikacyjny. Opiera się na przekazywaniu wiadomości pomiędzy klientami za pośrednictwem centralnego serwera – brokera.

Klienci mogą być typu Publisher - wysyłają pod wskazany adres topic (adres, temat) swoje wiadomości. Publisherem może być na przykład rejestrator, czujnik lub miernik.

Przeciwiestwem jest Subscriber, czyli klient, ktróry zgłasza się do odbioru wartości a adresu topic a później wartości odczytuje (przyjmuje) oraz dalej z nimi pracuje lub je wyświetla.

Klient może być jednocześnie Publisher oraz Subscriber.

 
W sekwencji logowania wykorzystywana jest identyfikacja każdego klienta przy pomocy "ClientID" a następnie opcjonalnie również przy pomocy nazwy użytkownika "Username" oraz hasła "Password". Wsparcie SSL/TSL nie jest narazie w systemie PROMOTIC zaimplementowane.
 
Protokół MQTT definiuje trzy poziomy potwierdzania wiadomości QoS (Quality of Service)
QoS 0 - wiadomość została wysłana bez potwierdzenia i nie jest zapewnione jej doręczenie (at-most-once).
QoS 1 - wiadomość została dostarczona przynajmniej raz (at least once).
QoS 2 - każda wiadomość została dostarczona tylko raz (exactly once).
 
Klient typu Publisher może wysyłać dane również z znacznikiem Retained (0/1 = dane nie będą/będą przechowywane na brokerze) oraz z znacznikiem DUP (0/1 = żadne/następne powtarzanie wysłanej wiadomości)
 
Wg wymaganego poziomu szyfrowania komunikacji, protokoł MQTT ustawia następujące 3 porty sieciowe:
1883 - (wspierane) transmisja nieszyfrowana (unencrypted)
8883 - (nie wspierane) transmisja szyfrowana (encrypted) SSL/TLS
8884 - (nie wspierane) transmisja szyfrowana (encrypted) + certyfikat klienta (client certificate) SSL/TLS + klient musi udostępnić również certyfikat wiarygodności wydany brokerem
 
Ograniczenia

System PROMOTIC narazie nie wspiera:

transmisję szyfrowaną - tylko port 1883
 

Komunikacja aplikacji PROMOTIC z MQTT brokerem

Zalogowany klient jest typu Publisher oraz Subscriber. Klient Subscriber zgłosi się do odbioru na brokerze pod zdefiniowanym topic adresem. Klient Publisher pod ten adres wysyła swoje dane, które klient Subscriber odbiera.

Do odczytu tych danych jest dogodne zastosować konfigurację wstępną:


Historia:
Pm9.00.03: Wytworzona konfiguracja wstępna dla drivera komunikacyjnego PmChar.

Klient może być typu Subscriber lub Publisher (tzn. konfiguracja wstępna umożliwia odczyt i zapis).

Na razie taka komunikacja może się odbywać wyłącznie bez szyfrowania.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice