Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "MQTT"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.