Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "IEC8705"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmIEC8705 - Minimalny zestaw obiektu PmaComm: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC8705
- PmIEC8705 - Ethernet 104 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC8705 z panelem testowym
© MICROSYS, spol. s r.o.