Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracje wstępne w grupie "IEC8705 protokół komunikacyjny"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmIEC8705 - Minimalny zestaw obiektu PmComm: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC8705.
- PmIEC8705 - Ethernet 104 - Zestaw komunikacji z danymi i panelem: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmIEC8705 z panelem testowym
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice