Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC

System PROMOTIC od wersji 8 umożliwia bez obecności klucza licencyjnego bezpłatnie wytwarzać i uruchamiać aplikację PROMOTIC jako freeware. Pakiet instalacyjny systemu PROMOTIC jest taki sam zarówno dla użytkowników wersji komercyjnej jak również dla użytkowników wersji freeware - bezpłatnie do pobrania (patrz https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm). W trybie freeware są dostępne wszystkie drivery komunikacyjne oraz interfejsy standardowe, które są dostępne w trybie komercyjnym. Ograniczeniem trybu freeware jest maksymalna wielkość aplikacji oraz maksymalna ilość paneli (patrz niżej).
 
PmFree jest na przykład odpowiedni dla:
- Zastosowania domowego:
- Wytwarzanie centralizowanych paneli sterowniczych "Domów Inteligentnych".
- Monitorowanie i sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją, systemami bezpieczeństwa, ...
- Narzędzie programowe umożliwiające wszystkim zainteresowanym o nowoczesne technologie sterowania i monitoringu wytwarzanie własnych aplikacji wegdług potrzeb.
- Zastosowania przemysłowego:
- Bezpłatne oprogramowanie towarzyszące dostawom sprzętu z dziedziny automatyki (systemy embedded, panele przemysłowe, PLC, mierniki ciepła, itd.).
- Wytwarzanie mniejszych aplikacji przemysłowych.
- Testowanie sprzętu i komunikacji.
 

PmDevFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie

Wytwarzanie aplikacji bez klucza sprzętowego (licencji) ma jedyne ograniczenie: wielkość aplikacji nie może przekroczyć 100 zmiennych. Do wytwarzania aplikacji większych ponad przedstawiony limit jest konieczny zakup licencji PmDev - Licencja środowiska deweloperskiego PROMOTIC.

Przy wytwarzaniu aplikacji przy pomocy PmDevFree można aplikację także uruchamiać - przejść do trybu runtime. Zachowanie systemu w takim przypadku kieruje się według ustawienia konfiguratora Tryb runtime bez klucza sprzętowego:

- stan "RtFree1 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE ŚRODOWISKA DEWELOPERSKIEGO" lub "RtFree2 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE RUNTIME (uruchomienie środowiska deweloperskiego przy pomocy <Shift>)": wytwarzasz bezpłatną aplikację.
- stan "RtForDevFree - próbny tryb runtime, aplikacja nie przekraczająca 100 zmiennych": wytwarzaną aplikację można uruchamiać w celach testowania. Po zakupieniu licencji PmRt100 można aplikację w pełni stosować.

PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime

Aplikację PROMOTIC o wielkości nie przekraczającej 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych można bez klucza licenyjnego stosować bez ograniczenia czasu.

Kolejne ograniczenia:

- Na jednym komputerze nie można uruchamiać więcej niż jedną aplikację PROMOTIC.
- Pomiędzy aplikacjami na kilku komputerach nie można stosować komunikację przy pomocy XML.
- Do zmiennych, które są naliczane do wielkości aplikacji (zmienne w obiektach PmData, PmDataTable, PmCommData, PmOpcClientData, PmTrend ..) nie można zapisywać warości typu Object oraz Array.
- Jeżeli aplikacja PROMOTIC jest Web serwerem, wtedy umożliwia dostęp 2 Web klientom typu PmWebClient.
- Aplikacja o wielkości przekraczającej 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych jest uruchamiana w trybie RtForDevFree - próbny tryb runtime, aplikacja nie przekraczająca 100 zmiennych z ograniczeniem biegu do 1 godziny. Trybu tego nie można zastosować do wytwarzania rzeczywistych realnych aplikacji. Do tego celu jest konieczny zakup licencji Runtime licencja PROMOTIC z kluczem licencyjnym i przestrzegać warunków według umowy licencyjnej.
Notatka:

Zmienne, które są wliczane do wielkości aplikacji, to zmienne w obiektach PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg, w przestarzałych obiektach PmNumber oraz PmString oraz w rozszerzeniach danych ExtSubVar.

Ilość zmiennych aplikacji przekłada się na zakres i złożoność danej aplikacji. Całkowita ilość jest dana sumą wszystkich zmiennych aplikacji. Na podstawie ilości zmiennych aplikacji jest ustalana cena licencji. Patrz Podstawowa licencja runtime oraz Cennik .

Informacja o bieżącej wielkości aplikacji jest dostępna w edytorze aplikacji w obiekcie głównym (w obiekcie PmRoot) w konfiguratorze "Wielkość oraz licencja obiektu".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice