Promotic

PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC

System PROMOTIC od wersji Pm8.0.0 umożliwia bez nośnika licencyjnego bezpłatnie wytwarzać i uruchamiać aplikację PROMOTIC jako freeware. Pakiet instalacyjny systemu PROMOTIC jest taki sam zarówno dla użytkowników wersji komercyjnej jak również dla użytkowników wersji freeware - bezpłatnie do pobrania (patrz https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm). W trybie freeware są dostępne wszystkie drivery komunikacyjne oraz interfejsy standardowe, które są dostępne w trybie komercyjnym. Ograniczeniem trybu freeware jest maksymalna wielkość aplikacji oraz maksymalna ilość paneli (patrz niżej).

PmFree jest na przykład odpowiedni dla:
- Zastosowania domowego:
- Wytwarzanie centralizowanych paneli sterowniczych "Domów Inteligentnych".
- Monitorowanie oraz sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją, systemami bezpieczeństwa, ...
- Narzędzie programowe umożliwiające wszystkim zainteresowanym o nowoczesne technologie sterowania i monitoringu wytwarzanie własnych aplikacji wegdług potrzeb.
- Zastosowania przemysłowego:
- Bezpłatne oprogramowanie towarzyszące dostawom sprzętu z dziedziny automatyki (systemy embedded, panele przemysłowe, sterowniki PLC, mierniki ciepła, itd.).
- Wytwarzanie mniejszych aplikacji przemysłowych.
- Testowanie sprzętu i komunikacji.


PmDevFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie

Wytwarzanie aplikacji bez nośnika licencyjnego ma jedyne ograniczenie: wielkość aplikacji nie może przekroczyć 100 zmiennych. Do wytwarzania aplikacji większych ponad przedstawiony limit jest konieczne zakup licencji PmDevProf - Licencja dla środowiska deweloperskiego PROMOTIC.

Podczas wytwarzania aplikacji przy pomocy PmDevFree można ją również uruchamiać w runtime. Konfigurator "Typ licencji runtime" musi być ustawiony na "PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji".
Jeżeli aplikacja posiada maksymalnie 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, wtedy runtime działa w trybie PmRtFree - tzn. taką aplikację można użytkować darmowo.
Jeżeli aplikacja jest większa, wtedy można ją uruchomić w celach testowych oraz dostrajania, system wyświetli powiadomienie a po 1 godzinie aplikację zatrzyma - patrz tryb PmRtTestFree.

PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime

Aplikację PROMOTIC o wielkości nie przekraczającej 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych można bez nośnika licencyjnego stosować bez ograniczenia czasu.
Kolejne ograniczenia:
- Na jednym komputerze nie można uruchamiać więcej niż jedną aplikację PROMOTIC.
- Pomiędzy aplikacjami na kilku komputerach nie można stosować komunikację przy pomocy XML.
- Nie można zastosować drivery komunikacyjne typu serwer, to znaczy: PmCharServer.
- Do zmiennych, które są naliczane do wielkości aplikacji (zmienne w obiektach PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup ...) nie można zapisywać warości typu Object oraz typu Array.
- Jeżeli aplikacja PROMOTIC jest Web serwerem, wtedy umożliwia dostęp 2 Web klientom typu PmWebClient.
- Aplikacja o wielkości przekraczającej 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych jest uruchamiana w trybie PmRtTestFree. Trybu tego nie można zastosować do wytwarzania rzeczywistych aplikacji. Do tego celu jest konieczny zakup licencji Runtime licencja PROMOTIC z kluczem licencyjnym i przestrzegać warunków według umowy licencyjnej.
Notatka:
Zmienne, które są wliczane do wielkości aplikacji, to zmienne w obiektach PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg, w przestarzałych obiektach PmaNumber oraz PmaString oraz w rozszerzeniu danych ExtSubVar.
Ilość zmiennych aplikacji przekłada się na zakres i złożoność aplikacji. Całkowita ilość jest dana sumą wszystkich zmiennych aplikacji. Według ilości zmiennych aplikacji jest ustalana cena licencji. Patrz Podstawowa licencja runtime oraz Cennik.
Informacja o bieżącej wielkości aplikacji jest dostępna w edytorze obiektów Pma w obiekcie głównym (w obiekcie PmaRoot) w konfiguratorze "Wielkość oraz licencja obiektu".

Historia:
Pm8.03.08: Zmiana warunków użytkowania PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC. Do runtime dodano ograniczenia:
- Nie można zastosować więcej niż 10 paneli (obiektów PmaPanel).
- Do zmiennych w obiektach PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup ... nie można zapisywać wartości typu Object oraz typu Array.
Pm8.00.01: Zwiększono ilość dozwolonych licencji PmWebClient z jednej do dwu.
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.