Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaOpcDaClientGroup (Dane OPC klienta)

Opis:
Patrz: PmaOpcDaClientGroup - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt PmaOpcDaClientGroup można wytworzyć tylko w obiekcie PmaOpcDaClient. W obiekcie PmaOpcDaClient może się znajdować się kilka obiektów PmaOpcDaClientGroup.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
ActiveGroup Znacznik, czy dana grupa jest aktywna
Count Ilość zmiennych w obiekcie
Deadband Pasmo nieczułości w procentach
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
Item Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
Read Odczyt określonego bloku danych w grupie z OPC serwera
Refresh Odczyt wszystkich wartości grupy danych z OPC serwera
Update Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRate Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Write Zapis określonego bloku danych w grupie do OPC serwera
Zdarzenia:
onDataReceive Jest wywołane po odbiorze danych z OPC serwera
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów grupy danych OPC klienta
Dane Definicja danych grupy OPC
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtOpcDa Rozszerzenie o podłącznie do serwera OPC DA.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmOpcDaClientData -> PmaOpcDaClientGroup
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)". Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
Pm8.00.00:
- Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem dodanie większej ilości zmiennych OPC jednocześnie do karty "Dane". Sposób: w przycisku wybierz wybór "Import z OPC serwera" a póżniej w oknie "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera" zaznacz więcej pozycji jednocześnie.
- lepsze zabezpieczenie przyszeregowywania wartości jezeli obiekt został ustawiony do odczytu i zapisu (tzn. jeżeli konfigurator został ustawiony "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" i "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice