Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane".
Składnia:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Przy tym jest gerenowany globalny błąd INFO systemu. W celu testowania istnienia zmiennej dogodniejszym jest zastosowanie metody ItemEx.

Metoda zwraca tylko zmienne (o odpowiednim rozszerzeniu danych), które zostały w tym obiekcie bezpośrednio wytworzone (jego własne). W rzeczywistości do tego obiektu mogą się zarejestrować również inne zmienne z obiektów PmaData, które posiadają odpowiednie rozszerzenie danych z ścieżką do tego obiektu. Do wszystkich rozszerzeń danych (własnych lub obcych) zarejestrowanych w tym obiekcie można przystępować przy pomocy metody GetVarExtensions.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var val = oOpcGroup.Item(0).Value;   // Odczyt wartości
oOpcGroup.Item(0).Value = 2;   // Zapis wartości
Przykład2:
Metoda Item zwraca obiekt typu PmVar. W tym przypadku obiekt ten posiada ważne właściwości Value, TimeStamp oraz Quality, które można stwierdzić na przykład następująco:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var val = oOpcGroup.Item(0).Value;
var tim = oOpcGroup.Item(0).TimeStamp;
var qual = oOpcGroup.Item(0).Quality;
Przykład3:
Niektóre OPC serwery (dla Simatic, Schneider, Bernecker&Reiner ...) mogą w jednej pozycji danych transmitować wektor (Array) danych (zazwyczaj z ograniczeniem, że wszystkie pozycje wektora muszą mieć ten sam typ danych). Jeżeli jest konieczne odbiór/wysłanie takich danych, wtedy w zmiennej jest konieczne ustawienie konfiguratora Typ danych na typ danych Variant (to jest zabronione dla PmRtFree - Bezpłatna licencja runtime).
Przykład patrz Transmisja wektora danych
© MICROSYS, spol. s r.o.