Update cookies preferences
Promotic

UpdateRate - właściwość obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach.
Składnia:
Long UpdateRate
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Minimalna szybkość odświeżania [ms]" tego obiektu.
 
OPC serwer przy automatycznym odświeżaniu nie będzie przesyłać danych szybciej niż jest tu ustawione (jeżeli właściwość Update jest true).
Patrz również:
- PmaOpcDaClientGroup.Update (właściwość)
- PmaCommGroup.UpdateRate (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var nUpdateRate = oOpcGroup.UpdateRate;   // Odczyt z właściwości
oOpcGroup.UpdateRate = 1000;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.