Promotic

Write - metoda obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Umożliwia zapis określonego bloku w grupie danych (zdefiniowanych w karcie "Dane") do OPC serwera.
Składnia:
Boolean Write(Long Attr, Long From, Long To)
Parametry:
Attr(Long) sposób transmisji: (patrz OPC DA Pojęcia podstawowe)
0 - dostęp asynchroniczny (zalecane)
2 - dostęp synchroniczny
From(Long) Indeks pierwszej wartości (indeksowane od 0).
To(Long) Indeks ostatniej wartości (indeksowane od 0). -1 = do końca.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Zapis do OPC serwera przebiega zawsze do DEVICE i dlatego jest zalecane stosowanie w Attr wartość 0, tzn. dostęp asynchroniczny. Przy zapisie do DEVICE jest konieczne rzeczywiście dojść do komunikacji z urządzeniem i przy dostępie synchronicznym może metoda Write trwać dłużej i zwalniać w ten sposób całą aplikację.
Metoda Write nie musi być wywoływana, jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony (w karcie "Parametry"), ponieważ wtedy dane są zapisywane automatycznie.
Patrz również:
Przykład:
Zapis wszystkich wartości do OPC serwera:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
if (oOpcGroup.Write(0, 0, -1))
{
// ... przy powodzeniu
}
else
{
// ... przy błędzie
}
© MICROSYS, spol. s r.o.