Promotic

ActiveGroup - właściwość obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Umożliwia poinformowanie OPC serwera o wykorzystywaniu grupy danych przez OPC klienta
Składnia:
Boolean ActiveGroup
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Aktywny po starcie" tego obiektu.
 
Grupa danych OPC klienta (obiekt PmaOpcDaClientGroup), które ma tę właściwość ustawioną na false, informuje OPC serwer, że momentalnie nie wykorzystuje danych. OPC serwer może wtedy optymalizować swoje zachowanie.
Nad obiektem, które ma tę właściwość ustawioną na false nie będzie przebiegać automatyczne odświeżanie, nie będą funkcjonalne metody Refresh, Read oraz Write i przy zapisie do zmiennej wartość nie zostanie przesłana do OPC serwera.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
var bActive = oOpcGroup.ActiveGroup;   // Odczyt z właściwości
oOpcGroup.ActiveGroup = true;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.17: Jeżeli ta właściwość jest ustawiona na false, wtedy podczas zapisu do zmiennej wartość nie zostanie przesłana do OPC serwera.
© MICROSYS, spol. s r. o.