Promotic

Refresh - metoda obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Odczyt wszystkich wartości grupy danych (zdefiniowanych w karcie "Dane") z OPC serwera.
Składnia:
Boolean Refresh(Long Attr)
Parametry:
Attr(Long) sposób transmisji: (patrz OPC DA Pojęcia podstawowe)
0 - Dane z CACHE
1 - Dane z DEVICE
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Metoda zawsze odczytuje wszysktie dane. Jeżeli istnieje wymóg odczytu tylko pewnej części danych (do karty "Dane"), wtedy można zastosować metodę Read. Metoda Refresh je operacją asynchroniczną (patrz OPC DA Pojęcia podstawowe).

Metoda Refresh nie musi być wywoływana, jeżeli konfigurator "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" jest zaznaczony (w karcie "Parametry"), ponieważ wtedy dane są "odczytywane" automatycznie.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oOpcGroup = pMe.Pm("/OpcClient/Group1");
if (oOpcGroup.Refresh(0))
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r. o.