Promotic

var - polecenie języka JavaScript

Opis:
Deklaracja zmiennych.
Składnia:

var nazwa [, ...];
var nazwa [ = value [, ...]];

nazwa Nazwa zmiennej
Notatka:
Zmienne deklarowane w procedurze przez polecenie var są dostępne wyłącznie wewnątrz tej procedury.

W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie Dim oraz Set.

Narazie nie zalecamy stosowanie nowych poleceń JavaScript typu Let oraz Const w systemie PROMOTIC ponieważ skrypty musi działać również w przeglądarce internetowej a w starzych przeglądarkach te nowe polecenia nie muszą być wspierane.
Przykład:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

// Deklaracja dwu zmiennych
var nVar;
var nNum;

// Deklaracja dwu zmiennych z przyszeregowaniem wartości
var nVar = 2;
var nNum = "text";
© MICROSYS, spol. s r.o.