Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista poleceń języka JavaScript

Niektórych poleceń języka JavaScript nie można zastosować w systemie PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza a polecenia definiujące funkcje i z tym połączone polecenia wywoływania funkcji. Polecenia te są przeznaczone do definicji funkjci na poziomie skryptu, podczas gdy w systemie PROMOTIC jest zdefiniowana zawartość samych funkcji. To znaczy, że skrypt na przykład w zdarzeniu PROMOTIC obiektu jest ciałem funkcji i nie można tu więc definiować innych funkcji.
Przydatne polecenia:
break Kończy polecenia for i switch
// Zaznacza tekst, który zostanie pominięty przy wykonywaniu skryptu (komentarz)
continue Zamknie jedną interację polecenia pętli for i kontynuuje następną interacją tej pętli.
do...while Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true.
for Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń
if Warunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia
return Wyjście ze skryptu (funkcji) z możliwością zwrotu wartości z tej funkcji
switch Wykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia
try...catch Implementacja obsługi błędów
var Deklaracja zmiennych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice