Promotic

Lista poleceń języka JavaScript

Niektórych poleceń języka JavaScript nie można zastosować w systemie PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza a polecenia definiujące funkcje i z tym połączone polecenia wywoływania funkcji. Polecenia te są przeznaczone do definicji funkjci na poziomie skryptu, podczas gdy w systemie PROMOTIC jest zdefiniowana zawartość samych funkcji. To znaczy, że skrypt na przykład w zdarzeniu Pma obiektu jest ciałem funkcji i dlatego nie można tu więc definiować innych funkcji.
Przydatne polecenia:
breakKończy polecenie switch oraz polecenie pętli (for, while, do...while)
//Zaznacza tekst, który zostanie pominięty przy wykonywaniu skryptu (komentarz)
continueZamknie jedną interację polecenia pętli for i kontynuuje następną interacją tej pętli
whilePowtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true.
do...whilePowtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true
forKilkakrotnie powtarza grupę poleceń
functionDeklaracja funkcji
ifWarunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia
returnWyjście ze skryptu (funkcji) z możliwością zwrotu wartości z tej funkcji
switchWykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia
try...catchImplementacja obsługi błędów
varDeklaracja zmiennych
© MICROSYS, spol. s r.o.