Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista poleceń języka JavaScript

Niektórych poleceń języka JavaScript nie można zastosować w systemie PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza a polecenia definiujące funkcje i z tym połączone polecenia wywoływania funkcji. Polecenia te są przeznaczone do definicji funkjci na poziomie skryptu, podczas gdy w systemie PROMOTIC jest zdefiniowana zawartość samych funkcji. To znaczy, że skrypt na przykład w zdarzeniu PROMOTIC obiektu jest ciałem funkcji i nie można tu więc definiować innych funkcji.
Przydatne polecenia:
break Kończy polecenie switch oraz polecenie pętli (for, while, do...while)
// Zaznacza tekst, który zostanie pominięty przy wykonywaniu skryptu (komentarz)
continue Zamknie jedną interację polecenia pętli for i kontynuuje następną interacją tej pętli.
while Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true.
do...while Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true
for Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń
if Warunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia
return Wyjście ze skryptu (funkcji) z możliwością zwrotu wartości z tej funkcji
switch Wykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia
try...catch Implementacja obsługi błędów
var Deklaracja zmiennych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice