Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seznam příkazů jazyka JavaScript

Některé příkazy JavaScriptu nelze použít v systému PROMOTIC. Jedná se zejména o příkazy definující funkce a s tím spojené příkazy volání funkcí. Tyto příkazy jsou určeny pro definování funkcí na úrovni skriptu, zatímco v systému PROMOTIC je definován obsah samotných funkcí. To znamená, že skript například události Pma objektu je tělem funkce a nelze zde tedy definovat jiné funkce.
Použitelné příkazy:
break Ukončuje příkaz switch a příkaz cyklu (for, while, do...while)
// Označuje část, která bude při vykonávání skriptu ignorována (komentář)
continue Ukončí jednu iteraci příkazu cyklu for a pokračuje v další iteraci tohoto cyklu
while Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true.
do...while Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true
for Několikrát opakuje skupinu příkazů
if Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
return Opuštění skriptu (funkce) s možností vrátit hodnotu z této funkce
switch Provádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
try...catch Implementace zpracování chyb
var Deklarace proměnných

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice