Promotic

Seznam příkazů jazyka JavaScript

Některé příkazy JavaScriptu nelze použít v systému PROMOTIC. Jedná se zejména o příkazy definující funkce a s tím spojené příkazy volání funkcí. Tyto příkazy jsou určeny pro definování funkcí na úrovni skriptu, zatímco v systému PROMOTIC je definován obsah samotných funkcí. To znamená, že skript například události Pma objektu je tělem funkce a proto zde nelze definovat jiné funkce.
Použitelné příkazy:
breakUkončuje příkaz switch a příkaz cyklu (for, while, do...while)
//Označuje část, která bude při vykonávání skriptu ignorována (komentář)
continueUkončí jednu iteraci příkazu cyklu for a pokračuje v další iteraci tohoto cyklu
whileOpakuje blok příkazů, dokud podmínka je true.
do...whileOpakuje blok příkazů dokud podmínka je true
forNěkolikrát opakuje skupinu příkazů
functionDeklarace funkce
ifPodmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
returnOpuštění skriptu (funkce) s možností vrátit hodnotu z této funkce
switchProvádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
try...catchImplementace zpracování chyb
varDeklarace proměnných
© MICROSYS, spol. s r.o.