Promotic

Seznam příkazů jazyka JavaScript

Některé příkazy JavaScriptu nelze použít v systému PROMOTIC. Jedná se zejména o příkazy definující funkce a s tím spojené příkazy volání funkcí. Tyto příkazy jsou určeny pro definování funkcí na úrovni skriptu, zatímco v systému PROMOTIC je definován obsah samotných funkcí. To znamená, že skript například události Pma objektu je tělem funkce a proto zde nelze definovat jiné funkce.
Použitelné příkazy:
break Ukončuje příkaz switch a příkaz cyklu (for, while, do...while)
// Označuje část, která bude při vykonávání skriptu ignorována (komentář)
continue Ukončí jednu iteraci příkazu cyklu for a pokračuje v další iteraci tohoto cyklu
while Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true.
do...while Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true
for Několikrát opakuje skupinu příkazů
function Deklarace funkce
if Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
return Opuštění skriptu (funkce) s možností vrátit hodnotu z této funkce
switch Provádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu
try...catch Implementace zpracování chyb
var Deklarace proměnných

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.