Promotic

return - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Opuštění skriptu (funkce) s možností vrátit hodnotu z této funkce.
Syntaxe:

return [value];

value (nepovinné) Vrácená hodnota. Zadávat tuto hodnotu má v systému PROMOTIC smysl pouze pro metody Pmg objektu (pouze tyto metody mohou vracet hodnotu).
Příklad1:
Podmíněné ukončení skriptu bez vrácené hodnoty:
Vyber a zkopíruj do schránky

if (nVar > 0)
{
return;
}
Příklad2:
Podmíněné ukončení skriptu s vrácením hodnoty (v kódu metod v kartě "Metody"):
Vyber a zkopíruj do schránky

if (nVar > 0)
{
return nVar;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.