Promotic

switch - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Provádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu.
Syntaxe:
switch (testovaný_výraz)
{
case hodnota :
  příkazy
  break;


...


default:
  příkazy
  break;
}


testovaný_výraz - Číslo nebo textový řetězec.
příkazy - Jeden nebo více příkazů provedených, pokud testovaný_výraz odpovídá hodnota.
default - (nepovinné) Jeden nebo více příkazů provedených, pokud testovaný_výraz neodpovídá žádnému case.
Poznámka:
Pokud hodnota odpovídá některé hodnotě case, pak se provádějí příkazy následující za case až po příkaz break.
Pokud není zadán příkaz break, pak se pokračuje dál do následujících částí case - lze tak například spojovat více case částí - viz Příklad1.
Ke zpracování nepředvídaných hodnot hodnota se používá default.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Select Case.
Viz také:
Příklad1:
Jedna část příkazů může patřit více hodnotám (case 1: a case 2:):
Vyber a zkopíruj do schránky

var sColor;
var nVar = 1;
switch (nVar)
{
case 1:
case 2:
sColor = "green";
break;
case 3:
sColor = "blue";
break;
default:
sColor = "black";
break;
}
Příklad2:
Příkazy lze psát na jednom řádku:
var nVar = 1, sColor;
switch (nVar)
{
case 1:
case 2: sColor = "green"; break;
case 3: sColor = "blue"; break;
default: sColor = "black"; break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.