Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

do...while - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true..
Syntaxe:
do (podmínka)
{
  [příkazy]
}
 
lze užít také syntaxi, kdy podmínka je na konci:
do
{
  [příkazy]
}
while (podmínka)
 
podmínka Číselný nebo řetězcový výraz, který je true nebo false.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které jsou opakovány dokud podmínka je true nebo dokud podmínka není true.
Poznámka:
V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Do...Loop.
Viz také:
Příklad1:
Příkazy v cyklu 1 - 6
var i=1, sBoil;
do (i<=6)
{
  sBoil = "Boiler "+i;
  i++;
}
Příklad2:
nebo
var i=1, sBoil;
do
{
  sBoil = "Boiler "+i;
  i++;
}
while (i<=6)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice