Promotic

do...while - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true.
Syntaxe:
do
{
  příkazy
}
while (podmínka)


podmínka Výraz, který je vyhodnocován po každém průchodu cyklem.
Pokud se podmínka vyhodnotí jako true, pak jsou příkazy cyklu znovu prováděny.
Pokud se podmínka vyhodnotí jako false, pak se opustí cyklus a provádí se příkazy následující za cyklem.
příkazy Příkazy, které jsou provedeny alespoň jednou a jsou opakovány dokud podmínka je true.
Poznámka:
Příkaz break lze použít uvnitř cyklu a poskytuje alternativní způsob ukončení cyklu.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Do...Loop.
Viz také:
Příklad:
Příkazy v cyklu 1 - 6
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i = 1;
do
{
Pm.Debug("Kotel " + i);
i++;
} while (i <= 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.