Promotic

VBScript

Jazyk, v němž se píší algoritmy v systému PROMOTIC, je Visual Basic (přesněji řečeno jeho scriptové vydání), často označovaný jako VBScript. Jde asi o nejjednodušší počítačový jazyk, který se lze snadno naučit.

VBScript versus Visual Basic a VBA:

Visual Basic je vytvořen tak, aby pomáhal vývojářům rychle a snadno vytvářet jinak spletité aplikace pro OS Windows. Jazyk znamenal pro programování totéž, co znamenal nástup textových editoru WYSIWYG pro tvorbu dokumentů.
Visual Basic for Application (VBA) je podmnožinou jazyka Visual Basic. To znamená, že se mu velmi podobá, nemá však všechny jeho schopnosti. VBA je integrován s aplikacemi jako Microsoft Excel. V sadě Microsoft Office je VBA integrován také do aplikace Microsoft Word a všech ostatních členů rodiny produktu Office.

VBScript je podmnožinou VBA. Jde o velmi jednoduchý, přesto však úplný programovací jazyk. Nenabízí všechny vymoženosti jazyka Visual Basic a VBA.
VBScript používá s ohledem na bezpečnost metodu "písečného hradu". Její význam spočívá v tom, že si VBScript vyhradí sám pro sebe část zdrojů a paměti počítače. V písečném hradu si může dělat, co chce, nemůže jej ale nikdy opustit a poškodit data ve zbylých částech paměti počítače. To znamená, že čistý VBScript nemůže přistupovat k paměti počítače ani vytvářet nebo pracovat se soubory na disku. Prakticky všechny příkazy, které byly nějakým způsobem "nebezpečné" (to znamená, že mohly být použity k vytvoření viru), byly odstraněny.
Tak sice získáme velmi bezpečné prostředí, zároveň však přicházíme o spoustu důležitých a potřebných možností. Jako vždy, řešení existuje. Ve VBScriptu lze používat objekty. Každý objekt muže mít spoustu metod, a tyto metody lze vytvořit tak, že mohou provádět prakticky vše. Každý Pma objekt (PmaPanel, PmaTimer, atd.) je ve VBScriptu chápán jako objekt, a lze volat všechny jeho vlastnosti a metody. Zároveň lze použít ve VBScriptu speciální a jedinečný objekt Pm obsahující všechny potřebné metody, které nepatří žádnému konkrétnímu Pma objektu. V tomto objektu jsou například metody pro přístup na disk. Takto se nám rozšiřuje jazyk VBScriptu za jeho hranice.

Pro prvotní seznámení s jazykem VBScript a jeho použitím v systému PROMOTIC doporučujeme prostudovat v kapitole Učebnice PROMOTIC podkapitolu Náš první skript.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice