Promotic

VBScript

Jeden z jazyků, v němž se píší algoritmy v systému PROMOTIC, je Visual Basic (přesněji řečeno jeho scriptové vydání), často označovaný jako VBScript.
 
V této době je již však tento jazyk zastaralý a i v systému PROMOTIC je nahrazen jazykem JavaScript - viz Porovnání jazyků VBScript a JavaScript.
Aplikace s jazykem VBScript jsou však stále funkční.

VBScript versus Visual Basic a VBA:
 
Visual Basic je vytvořen tak, aby pomáhal vývojářům rychle a snadno vytvářet jinak spletité aplikace pro OS Windows. Jazyk znamenal pro programování totéž, co znamenal nástup textových editoru WYSIWYG pro tvorbu dokumentů.
Visual Basic for Application (VBA) je podmnožinou jazyka Visual Basic. To znamená, že se mu velmi podobá, nemá však všechny jeho schopnosti. VBA je integrován s aplikacemi jako Microsoft Excel. V sadě Microsoft Office je VBA integrován také do aplikace Microsoft Word a všech ostatních členů rodiny produktu Office.
VBScript je podmnožinou VBA. Jde o velmi jednoduchý, přesto však úplný programovací jazyk. Nenabízí všechny vymoženosti jazyka Visual Basic a VBA.
VBScript používá s ohledem na bezpečnost metodu "písečného hradu". Její význam spočívá v tom, že si VBScript vyhradí sám pro sebe část zdrojů a paměti počítače. V písečném hradu si může dělat, co chce, nemůže ho ale nikdy opustit a poškodit data ve zbylých částech paměti počítače. To znamená, že čistý VBScript nemůže přistupovat k paměti počítače ani vytvářet nebo pracovat se soubory na disku. Prakticky všechny příkazy, které byly nějakým způsobem "nebezpečné" (to znamená, že mohly být použity k vytvoření viru), byly odstraněny.
Tak sice získáme velmi bezpečné prostředí, zároveň však přicházíme o spoustu důležitých a potřebných možností. Jako vždy, řešení existuje. Ve VBScriptu lze používat objekty. Každý objekt muže mít spoustu metod, a tyto metody lze vytvořit tak, že mohou provádět prakticky vše. Každý Pma objekt (PmaPanel, PmaTimer, atd.) je ve VBScriptu chápán jako objekt, a lze volat všechny jeho vlastnosti a metody. Zároveň lze použít ve VBScriptu speciální a jedinečný objekt Pm obsahující všechny potřebné metody, které nepatří žádnému konkrétnímu Pma objektu. V tomto objektu jsou například metody pro přístup na disk. Takto se nám rozšiřuje jazyk VBScript za jeho hranice.
© MICROSYS, spol. s r.o.