Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk. Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. S jazykem Java však (až na podobnou syntaxi) nemá nic společného.
 
Tento skriptovací jazyk se v systému PROMOTIC zatím používá pouze pro tyto komponenty:
- Tvorba Web obrazů, které mají být funkční i v jiných prohlížečích než MS Internet Explorer (tzn. ve Firefox, Chrome ..). Prakticky lze tedy psát algoritmy v jazyce JavaScript v událostech grafických prvků (např. v události PmiButton.onButtonUp). Předtím se však musí v příslušném objektu PmPanel konfigurátor "Nastavení skriptovacího jazyka" nastavit na hodnotu "javascript".
- V grafickém prvku PmiCanvas v kreslící události onDraw se algoritmy kreslení píší vždy v jazyce JavaScript bez ohledu na to, zda v příslušném objektu PmPanel konfigurátor "Nastavení skriptovacího jazyka" je nastaven na "vbscript (zastaralé)" nebo "javascript".
- V datové vazbě E - Vazba na obecný výraz konfigurátor JavaScript výraz zadává vždy v syntaxi JavaScript výrazu.
 
JavaScript je jazyk vysoké úrovně, který podporuje mnoho programátorsky ceněných konstrukcí (sadu vlastních funkcí a metod, dynamické objekty, first-class functions, prototypování, regulární výrazy, dědičnost atd.). Projektant aplikace PROMOTIC však tyto vyšší funkcionality vůbec nemusí používat (dokonce to není doporučeno) protože pro potřeby aplikace je nutná pouze znalost základní syntaxe jazyka (viz Příkazy JavaScript, Operátory JavaScript, Datové typy JavaScript). Tím se stává tento jazyk velmi jednoduchým, jednodušším než jazyk VBScript - viz Porovnání jazyků VBScript a JavaScript.
 
Systém PROMOTIC z jazyka JavaScript nevyužívá dokonce ani jeho zabudované objekty a nahrazuje je vlastními objekty. Jedná se o následující JavaScript objekty:
- String: Tento JavaScript objekt má množství metod pro práci s textovým řetězcem. Systém PROMOTIC však využívá datový typ String, což je primitivní datový typ, který není objekt. Pro práci s tímto typem slouží například Pm metody s textem (string).
- Number: Tento JavaScript objekt představuje všechny číselné hodnoty (Byte, Integer, Long, Single, Double). Systém PROMOTIC opět místo tohoto objektu používá primitivní datové typy.
- Boolean: Tento JavaScript objekt představuje Boolean hodnotu a systém PROMOTIC opět místo něj používá primitivní datový typ.
- Date: Tento JavaScript objekt má množství metod pro práci s datumem a časem. Systém PROMOTIC místo toho ukládá datum a čas do primitivního typu Date (je to datový typ jazyka VBScript).

Pomocí metody Pm.CreatePmDateObject lze z hodnoty typu Date vytvořit objekt PmDateObject. Tento objekt má metody pro práci s datumem a časem (zjištění a nastavení hodiny, dne, měsíce, atd.).

Viz také: Pm metody pro datum a čas.

- Array: Tento JavaScript objekt představuje 1-rozměrné pole. Systém PROMOTIC místo tohoto používá datový typ Array, což je v případě jazyka JavaScript objekt PmArray. Na rozdíl od JavaScript objektu může být objekt PmArray 1-rozměrný nebo 2-rozměrný a práce s tímto objektem je přizpůsobena potřebám systému PROMOTIC. Viz Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC.
- Math: Tento JavaScript objekt představuje knihovnu matematických metod. Systém PROMOTIC má své vlastní matematické metody, viz Pm vlastnosti a metody matematické a jiné.
- Object: Tento JavaScript objekt představuje základní objekt. Systému PROMOTIC takový objekt nepotřebuje.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice