Promotic

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk. Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. S jazykem Java však (až na podobnou syntaxi) nemá nic společného.

JavaScript je jazyk vysoké úrovně, který podporuje mnoho programátorsky ceněných konstrukcí (sadu vlastních funkcí a metod, dynamické objekty, first-class functions, prototypování, regulární výrazy, dědičnost atd.).
Projektant však tyto vyšší funkcionality vůbec nemusí používat (dokonce to není doporučeno), protože pro potřeby aplikace je nutná pouze znalost základní syntaxe jazyka (viz Příkazy JavaScript, Operátory JavaScript, Datové typy JavaScript).
Tím se stává tento jazyk velmi jednoduchým, jednodušším než jazyk VBScript - viz Porovnání jazyků VBScript a JavaScript.

Systém PROMOTIC z jazyka JavaScript nevyužívá dokonce ani jeho zabudované objekty a nahrazuje je vlastními objekty.
Jedná se o následující JavaScript objekty:
 
- String: Tento JavaScript objekt má množství metod pro práci s textovým řetězcem.
Systém PROMOTIC však používá datový typ String, což je primitivní datový typ, který není objekt.
Pro práci s tímto typem slouží například Pm metody s textem (string).
 
- Number: Tento JavaScript objekt představuje všechny číselné hodnoty (Byte, Integer, Long, Single, Double).
Systém PROMOTIC místo tohoto objektu používá primitivní datové typy.
 
- Boolean: Tento JavaScript objekt představuje Boolean hodnotu.
Systém PROMOTIC místo tohoto objektu používá primitivní datové typy.
 
- Date: Tento JavaScript objekt má množství metod pro práci s datumem a časem.
Vnitřní hodnota tohoto objektu je typu Double a je to počet milisekund od 1.1.1970 - tuto hodnotu lze získat JavaScript metodou Date.getTime().
Systém PROMOTIC místo toho ukládá datum a čas do hodnoty typu Double (je to počet dnů od 30.12.1899 - stejně jako datový typ Date jazyka VBScript).
Pro konverzi mezi JavaScript a PROMOTIC hodnotou (typu Double) lze použít metodu Pm.GetDateOf(1, tDate, 0, 4).
Pomocí metody Pm.CreatePmDateObject lze z hodnoty typu Double vytvořit objekt PmDateObject. Tento objekt má metody pro práci s datumem a časem (zjištění a nastavení hodiny, dne, měsíce, atd.).
Viz také: Pm metody pro datum a čas.
 
- Array: Tento JavaScript objekt představuje 1-rozměrné pole.
Systém PROMOTIC místo tohoto používá datový typ Array, což je v případě jazyka JavaScript objekt PmArray.
Na rozdíl od JavaScript objektu může být objekt PmArray 1-rozměrný nebo 2-rozměrný a práce s tímto objektem je přizpůsobena potřebám systému PROMOTIC.
Viz také: Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC.
 
- Math: Tento JavaScript objekt představuje knihovnu matematických metod.
Systém PROMOTIC má své vlastní matematické metody, viz Pm vlastnosti a metody matematické a jiné.
 
- Object: Tento JavaScript objekt představuje základní objekt. Systém PROMOTIC takový objekt nepotřebuje.
© MICROSYS, spol. s r.o.