Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Převod obrazů z technologie VBScript na JavaScript

Účelem této kapitoly je ukázat, jak postupovat při převodu obrazů na jazyk JavaScript. Jakých chyb se vyvarovat, které metody lze použít a jak obrazy aplikace ladit.
 
Základní principy pro tvorbu Web obrazů jsou uvedeny ve Web obraze Jednotlivé rozdíly v syntaxi obou jazyků jsou stručně popsány v kapitole Porovnání jazyků VBScript a JavaScript. JavaScript je implementován jako "case sensitive", tzn. je nutno dodržovat přesně velká a malá písmena v názvech metod, příkazů a klíčových slov. Příkazy je nutno ukončit znakem středník ;
 
Prvním stupněm při ladění obrazů je odstranění případných chyb zjištěných v INFO systém při běhu obrazu v lokální aplikaci. Při testování obrazu na Web klientovi (IE, Firefox, ...) lze použít pro ladění klávesová zkratka Ctrl+Shift+Alt+Space. Tento ladící nástroj pak může "odhalit" i chyby, které se v lokální aplikaci neprojeví.
 
Často se opakující skriptové chyby:
- Nedodržování velkých a malých písmen v názvech metod, příkazů a klíčových slov.
- Neukončení příkazu středníkem.
 
V obrazech zpřístupněných do Webu v konfigurátoru "Povolit jako Web komponentu" se navíc chybuje:
- Nelze přímo přistupovat na Pma objekty mimo tento obraz. Viz Omezení pro psaní algoritmů (skripty).
- Čtení nebo zápis do vlastností buněk objektu PmgWTable není nahrazen metodami (např. CellText nahrazen SetCellText, ...).

Historie:
Pm8.03.01: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Převod obrazů z technologie VBScript na JavaScript
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice