Promotic

Konwersja paneli z technologii VBScript na JavaScript

Zadaniem tego rozdziału jest pokaz, w jaki sposób przygotować transformację paneli do języka JavaScript. Jakich unikać błedów, które metody można zastosować oraz w jaki sposób dostroić panele aplikacji.

Podstawowe zasady tworzenia Web paneli są opisane w Web panelu.
Pojedyńcze róznice w składni obu języków są zwięźle opisane w rozdziale Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.
JavaScript jest zaimplementowany jako "case sensitive", tzn. jest konieczne ściśle dotrzymywać duże i małe litery w nazwach metod, poleceń oraz słów kluczowych. Polecenia jest konieczne zakończyć znakiem średnik ;

Pierwszym krokiem dostrajania paneli jest usunięcie ewentualnych błedów stwierdzonych w INFO system podczas uruchomienia panela w aplikacji lokalnej. Podczas testowania panela dla Web klienta (Chrome, Firefox, ...) w celu dostrajania można zastosować następującą kombinację Ctrl+Shift+Alt+spacja. To narzędzie może "wykryć" również błędy, które nie pojawią się w aplikacji lokalnej.

Często powtarzające się błędy skryptów:
- Błędy w pisowni dużych i małych liter w nazwach metod, poleceń oraz słów kluczowych.
- Niezakończenie polecenia średnikiem.


W panelach udostępnionych do Webu w konfiguratorze "Zezwól jako komponent WEBowy" ponadto powstają błędy:
- Brak możliwości przystąpienia do Pma obiekty poza tym panelem. Patrz Ograniczenia dla pisania algorytmów (skrypty).
- Odczyt lub zapis do właściwości komórek obiektu PmgWTable jest zastąpiony metodami (np. właściwość "CellText" zastąpić metodą SetCellText, itd.).
Nawigacja:
 
 
- Konwersja paneli z technologii VBScript na JavaScript
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.