Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web serwer - karta obiektu PmaPanel

Opis:
Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Pozycje konfiguracji:
Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Identyfikator Web elementuOkreśla unikalny identyfikator Web elementu. Zupełny Adres URL do tego elementu wygląda na przykład:

"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Wyświetl w HTML liście elemetówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany element będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy elementów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany element nie będzie się znajdować na liście elementów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.

Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce internetowej można tą opcję zablokować przez naciśnięcie klawisza Shift i równocześnie klikniesz na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) elementy.

Częstostliwość odświeżania stron HTML [s]Określa jak często będzie strona "panel.htm" (dynamiczna strona HTML) wczytywać dane XML i odświeżać się na ich podstawie. Wstępnie ustawioną wartością jest 3 sec.
Sposób wyświetlania błędów odświeżaniaMożna tu określić w jaki sposób wizualnie wyświetlić błąd podczas odświeżania panela (np. podczas utraty łączności, podczas zatrzymania serwera ...). Powiadomienie błędu jest ważne, by użytkownik (klient) zauważył, że nie posiada dane bieżące.

Jeżeli zostało zezwolone powiadomienie, wtedy podczas wystąpienia błędu w górnej części okna pojawi się czerwony tekst na żółtym tle.

Powiadomienie pojawi się w tym panelu (domyślnie)
Powiadomienie pojawi się w panelu nadrzędnym
Powiadomienie nie pojawi się
Notatka:
Za pomocą tej karty można obiekt zarejestrować jako komponent do Web serwera (tzn. do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).

Klient może przeglądać strony tego komponentu tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "WebRead".

Jeżeli klient chce z Web panelu oddziaływać zwrotnie, wtedy musi jeszcze posiadać uprawnienie "WebWrite".

Jeżeli klient chce z Web panelu wywoływać metody panelu (patrz karta "Metody" obiektu PmaPanel), wtedy musi posiadać uprawnienie "WebMethods".

Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.

 
Jeżeli obiekt jest zarejestrowany, wtedy w intranecie oferuje strony webowe pod następującym adresem URL:
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/Strona

Gdzie:

NazwaKomputera - jest nazwą sieciowoą komputera, na którym jest uruchomiona niniejsza aplikacja PROMOTIC.
Port - port ustawiony w obiekcie PmaWeb (jeżeli port jest równy 80, wtedy jego wprowadzanie nie jest konieczne)
IdElementu - jeżeli element jest bezpośrednio zarejestrowany do obiektu PmaWeb, wtedy tutaj występuje tekst wprowadzony w konfiguratorze "Identyfikator Web elementu" w tej karcie. Jeżeli element jest zarejestrowany w obiekcie PmaWebFolder lub PmaWebLang, wtedy przed tym znajduje się jeszcze identyfikator tego obiektu, a więc na przykład "IdFoldera/IdElementu", itd.
Strona - nazwa strony, która jest oferowana przez obiekt. Jeżeli strona nie jest ustawiona, wtedy zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana strona.
 
Lista oferowanych stron:
index.htm - Strona z odniesieniami do kolejnych oferowanych stron tego obiektu.
panel.htm - Oferuje panel jako dynamiczną stronę HTML. Jest to wstępnie (default) ustawioną nazwę dla omawianego obiektu.
data.xml - Dane bieżące panelu w formie XML. Służy do odświeżania dynamicznje strony HTML panel.htm.
png/panel.png - Plik w formacie PNG wytworzony z panelu w czasie wymogu Web klienta.
png/panel.htm - Strona HTML wyświetlająca panel.png.
bmp/panel.bmp - Mapa bitowa wytworzona z panelu w czasie wymogu Web klienta.
bmp/panel.htm - Strona HTML wyświetlająca panel.bmp.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice