Promotic

Items - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Zwraca odniesienie do Pmg obiektu w panelu.
Jest zalecane nie stosowanie tej metody. Nie jest stosownym odwoływanie się do Pmg obiektów poza panel, w którym się dany obiekt znajduje (wtedy między innymi dane obiekty nie działa w Web panelu). Dla uzyskania odniesienia do Pmg obiektu w panelu (w zdarzeniach Pmg obiektów) jest zalecane stosowanie metoda PmgObject.Items.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej metody dogodniejszym jest zastosowanie metody PmgObject.Items.
Składnia:
Object Items(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Ścieżka bezwzględna do Pmg obiektu (rozróżnia duże/małe litery).
Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w strukturze drzewiastej zagnieżdżonych Pmg obiektów. Adresowanie poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego Pmg obiektu odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego Pmg obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Ścieżka bezwzględna bezwzględna rozpoczyna się znakiem /, opisuje ścieżkę do Pmg obiektu od początku struktury drzewiastej. Ścieżka względna rozpoczyne się od nazwy Pmg obiektu zagnieżdżonego lub odniesieniem do nadrzędnego Pmg obiektu z użyciem znaków .. lub odniesieniem do siebie samego ., opisuje ścieżkę do innego Pmg obiektu względem do siebie.
Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmgObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pmg obiektów panela i zaczyna adresować podrzędne obiekty implementacyjne. Na przykład "/text0/#vars/Temperatura".
nAttr[opcjonalne] (Long) Umożliwia zmienić zachowanie metody.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe.
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
Korzystanie z tej metody nad obiektem PmaPanel nie jest raczej zalecane (nie działa na przykład dla Web paneli). Zastosowanie jest wskazane tylko jeżeli należy w drzewie Pma obiektów bezpośrednio wpływać na Pmg obiekty. Zazwyczaj (np. w zdarzeniach Pmg obiektów) jest wszak dużo lepszym zastosowanie metody PmgObject.Items, tzn. dojść do Pmg obiektu poprzez inny Pmg obiekt.
Przykłady patrz metoda PmgObject.Items.

W celu wytworzenia zmiennej typu Object zawierającą odniesienie do Pmg obiektu lub do jego podobiektu implementacyjnego patrz również: #pragma variable x = PmgObjectRef("ścieżka").
Patrz również:
Przykład:
Zapis wartości 0 do zmiennej "Temperatura" Pmg obiektu "text0" zagnieżdżonego do nadrzędnego obiektu o nazwie "box0". Odniesienie do obiektu jest bezwzględne.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Panel").Items("/text0/#vars/Temperatura") = 0
© MICROSYS, spol. s r.o.