Promotic

State - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Tryb wyświetlania panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Składnia:
Long State
Wartości:
1 - normalny
2 - minimalizowany
3 - maksymalizowany
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nState = oPanel.State;   // Odczyt z właściwości
oPanel.State = 3;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.