Update cookies preferences
Promotic

State - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Mód zobrazení obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Long State
Hodnoty:
1 - normální
2 - minimalizovaný
3 - maximalizovaný
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nState = oPanel.State;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.State = 3;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.