Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Arguments - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Vstupní hodnota při otevírání obrazu.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.

Místo této vlastnosti je lepší použít vlastnost PmgRoot.Arguments.

Syntaxe:
Variant Arguments
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost je naplněna automaticky voláním metody Pm.CreateView.
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmaPanel.onOpen (událost)
- PmaPanel.ReturnValue (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var vArg = oPanel.Arguments;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice