Promotic

CreateView - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt PmViewCreator pro otevření prohlížeče objektu.
Syntaxe:
Object CreateView(Object oFrom, String sViewPath, String sViewPars, String sFramePars)
Parametry:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
 
nebo cesta ke globálnímu prohlížeči:
- "/#glob/form" = Otevření prohlížeče objektu PmForm
- "/#glob/webbrowser" = Otevření prohlížeče Web stránek
- "/#glob/infosystem" = Otevření prohlížeče INFO systému
- "/#glob/filepath" = Otevření prohlížeče pro výběr složky/souboru
- "/#glob/list" = Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Upozornění!
Objekt PmViewCreator bude vyprázdněn ihned po ukončení skriptu (ve kterém byl vytvořen metodou Pm.CreateView) nebo po zavolání metody PmViewCreator.Open. Není tudíž možné si ho vytvořit a připravit dopředu pro pozdější použití.
Viz také:
- PmViewCreator (objekt)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Vytvoření a nastavení parametrů objektu:
var oCreator = Pm.CreateView(null, "../PanelTechnol", "", "target:_blank;");
// Otevření prohlížeče objektu:
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateView
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.