Promotic

CreateView - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt PmViewCreator pro otevření prohlížeče objektu.
Syntaxe:
Object CreateView(Object oFrom, String sViewPath, String sViewPars, String sFramePars)
Parametry:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, pouze pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).
Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
 
nebo cesta ke globálnímu prohlížeči:
- "/#glob/form" = Otevření prohlížeče objektu PmForm
- "/#glob/webbrowser" = Otevření prohlížeče WWW stránek
- "/#glob/infosystem" = Otevření prohlížeče INFO systému
- "/#glob/filepath" = Otevření prohlížeče pro výběr složky/souboru
- "/#glob/list" = Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Upozornění!
Objekt PmViewCreator bude vyprázdněn ihned po ukončení skriptu (ve kterém byl vytvořen metodou Pm.CreateView) nebo po zavolání metody PmViewCreator.Open. Není tudíž možné si jej vytvořit a připravit dopředu pro pozdější použití.
Viz také:
- PmViewCreator (objekt)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Vytvoření a nastavení parametrů objektu
var oCreator = Pm.CreateView(null, "../PanelTechnol", "", "target:_blank;");
// Otevření prohlížeče objektu
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateView
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.