Promotic

Array1 - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole hodnotami.
Syntaxe:
Array Array1(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Čárkami oddělený seznam hodnot, které jsou přiřazeny položkám pole. Pokud nejsou uvedeny žádné parametry, pak je vytvořeno pole o nulové délce.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Pro obecné vytvoření 1- nebo 2-rozměrného pole je určena metoda Create.
Příklad:
Vytvoří 1-rozměrné pole z hodnot (10, 20, 30, 40)
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.Array1(10, 20, 30, 40);
// nebo
var a = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Array1
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.