Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsValid - metoda objektu Pm

Popis:
Test zda hodnota je platná
Syntaxe:
IsValid(Value As Variant) As Boolean
Volání:
b = Pm.IsValid(Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, která se má testovat na platnost.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu. Hodnota je platná.
false - při chybě. Hodnota NENÍ platná. Například hodnota je undefined nebo empty, číslo má hodnotu NaN nebo Infinite, objekt má hodnotu null, atd.
Poznámka:
Tato metoda je vhodná pro testování výsledku metod (například Pm.ToNumber).
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsValid
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice