Promotic

IsValid - metoda objektu Pm

Popis:
Test, zda hodnota je platná.
Syntaxe:
Boolean IsValid(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Hodnota, která se má testovat na platnost.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu. Hodnota je platná.
false - při chybě. Hodnota NENÍ platná. Například hodnota je:
- pro JavaScript: null, undefined.
- pro VBScript: Empty, Nothing.
- číslo má hodnotu NaN nebo Infinite.
Poznámka:
Tato metoda je vhodná pro testování výsledku metod (například Pm.ToNumber).

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bIsValid = Pm.IsValid(3.14);

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsValid
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.