Promotic

InfoLogAdd - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis textu do uživatelské karty v položce Debug INFO systému.
Uživatelská karta se musí nejprve vytvořit metodou Pm.InfoLogReg (například v události PmaRoot.onAppStartEnd).
Syntaxe:
Empty InfoLogAdd(String sId, String sText)
Parametry:
sId(String) Identifikátor karty v INFO systému který byl předtím zaregistrován metodou Pm.InfoLogReg.
sText(String) Zapisovaný text do karty v INFO systému.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Zápis textu se jménem a obsahem proměnné mValue (objekt typu PmMap) do karty "Log1" v INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.InfoLogAdd("log1", "mValue=" + Pm.JsonStringify(mValue));

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogAdd
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.