Update cookies preferences
Promotic

ControlSound - metoda objektu Pm

Popis:
Ovládání zvukového serveru systému PROMOTIC.
Syntaxe:
Empty ControlSound(String sCmd)
Parametry:
sCmd(String) Parametr určuje operaci (povel), která se provede nad zvukovým serverem. Například "enable:0;what:all;"
"enable:nn;" (nepovinné) - Operace povolí/zakáže přehrávaní požadavků na přehrání zvuků zvukovým serverem. Buď všech požadavků buď pouze požadavků z určitého subsystému PROMOTIC. Poznámka:
Pokud se zakáže přehrávání určitých požadavků, pak tyto požadavky stále zůstávají ve zvukovém serveru (např. při opakovaném preriodickém přehrávaní), ale požadavek se vždy přeskočí a pokračuje se jiným povoleným požadavkem z interní fronty zvukového serveru.
Pokud se přehrávání požadavků opět povolí, pak se začnou automaticky přehrávat.
Nejedná se tedy o smazání zvukového požadavku z interní fronty zvukového serveru, ale pouze o jeho ignorování. Netýká se to pouze požadavků, které byly v okamžiku zakázání už ve frontě zvukového serveru, ale i požadavků, které budou teprve do fronty zapsány. Jedná se tedy o stav zvukového serveru, a nikoliv o stav konkrétních požadavků.
"enable:0;" - Zakázání přehrávaní požadavků na přehrání zvuku zvukovým serverem.
"enable:1;" - Povolení přehrávaní požadavků na přehrání zvuku zvukovým serverem.
"what:xx;" (nepovinné) - Umožňuje omezit operaci ("enable:nn;") pouze na požadavky na přehrání zvuku z určitého subsystému PROMOTIC.
"what:all;" - Operace se týká všech požadavků na přehrání zvuku.
"what:alarm;" - Operace se týká pouze požadavků na přehrání zvuku ze subsystému alarmů.
"what:player;" - Operace se týká pouze požadavků na přehrání zvuku, které byly zařazeny k přehrání zvukovým serverem metodou Pm.PlaySound.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.PlaySound (metoda)
Příklad:
Zakázaní přehrávání všech požadavků ve frontě zvukového serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ControlSound("what:all;enable:0;");

Historie:
Pm8.02.13: v INFO systému se do /Errors/Global generovala chyba i když metoda proběhla v pořádku.
Pm8.02.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ControlSound
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.