Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ControlSound - metoda objektu Pm

Popis:
Ovládání zvukového serveru systému PROMOTIC.
Syntaxe:
ControlSound(sCmd As String)
Volání:
Pm.ControlSound sSound
Parametry:
sCmd(String) Parametr určuje operaci (povel), která se provede nad zvukovým serverem. Například "enable:0;what:all;"
"enable:nn;" (nepovinné) - Operace umožňující povolit/zakázat přehrávaní požadavků na přehrání zvuku zvukovým serverem. Buď všech požadavků nebo pouze požadavků z určitého subsystému PROMOTIC. Poznámka:

Pokud se zakáže přehrávání určitých požadavků, pak tyto požadavky stále zůstávají ve zvukovém serveru (např. při opakovaném preriodickém přehrávaní), ale požadavek se vždy přeskočí a pokračuje se jiným povoleným požadavkem z interní fronty zvukového serveru.

Pokud se přehrávání požadavků opět povolí, pak se začnou automaticky přehrávat.

Nejedná se tedy o smazání zvukového požadavku z interní fronty zvukového serveru, ale pouze o jeho ignorování. Netýká se to pouze požadavků, které byly v okamžiku zakázání už ve frontě zvukového serveru, ale i požadavků, které budou teprve do fronty zapsány. Jedná se tedy o stav zvukového serveru, a nikoliv o stav konkrétních požadavků.

"enable:0;" - Zakázání přehrávaní požadavků na přehrání zvuku zvukovým serverem.
"enable:1;" - Povolení přehrávaní požadavků na přehrání zvuku zvukovým serverem.
"what:xx;" (nepovinné) - Umožňuje omezit operaci ("enable:nn;") pouze na požadavky na přehrání zvuku z určitého subsystému PROMOTIC.
"what:all;" - Operace se týká všech požadavků na přehrání zvuku.
"what:alarm;" - Operace se týká pouze požadavků na přehrání zvuku ze subsystému alarmů.
"what:player;" - Operace se týká pouze požadavků na přehrání zvuku, které byly zařazeny k přehrání zvukovým serverem pomocí metody Pm.PlaySound.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Viz také:
Příklad:
Zakázaní přehrávání všech požadavků ve frontě zvukového serveru.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ControlSound "what:all;enable:0;"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ControlSound
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice