Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Round - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných nebo celých míst.
Syntaxe:
Round(nValue As Double, [nPrec As Double]) As Double
Volání:
n = Pm.Round(nValue)
nebo:
n = Pm.Round(nValue, nPrec)
Parametry:
nValue(Double) Číslo, které má být zaokrouhleno.
nPrec[nepovinné] (Double) Kladné číslo určující přesnost (počet desetinných nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Přednastavená hodnota je 1.

Například:

0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

 
V proměnné typu Var lze zadat automatické zaokrouhlování v konfigurátoru Zaokrouhlení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var pi = 3.141159;
var n1 = Pm.Round(pi);  //Vrací 3
var n2 = Pm.Round(pi, 0.01);  //Vrací 3.14
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Round
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice