Update cookies preferences
Promotic

Round - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst nebo celých míst.
Syntaxe:
Double Round(Double nValue, [Double nPrec])
Parametry:
nValue(Double) Číslo, které má být zaokrouhleno.
nPrec[nepovinné] (Double) Kladné číslo určující přesnost (počet desetinných míst nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena.
Výchozí hodnota je 1.
Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

V proměnné typu PmVar lze zadat automatické zaokrouhlování v konfigurátoru "Zaokrouhlení".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var pi = 3.141159;
var n1 = Pm.Round(pi);   // Vrací 3
var n2 = Pm.Round(pi, 0.01);   // Vrací 3.14

Historie:
Pm9.00.08: Oprava chybného zaokrouhlování pro nPrec > 1.
Pm8.03.26: Parametr nPrec je nepovinný
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Round
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.