Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SQRT2 - vlastnost objektu Pm

Popis:
Odmocnina ze 2.
Syntaxe:
SQRT2 As Double
Volání:
n = Pm.SQRT2
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Vlastnost je funkční i v Makro výraz $.expr.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal = Pm.SQRT2;  //Vrací 1.414
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- SQRT2
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice