Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Linear - metoda objektu Pm

Popis:
Získá funkční hodnoty (nebo argumentu) lineární funkce dané body [x1,fx1] a [x2, fx2].
Syntaxe:
Linear(Val As Double, x1 As Double, x2 As Double, fx1 As Double, fx2 As Double, Attr As Long) As Double
Volání:
n = Pm.Linear(Val, x1, x2, fx1, fx2, Attr)
Parametry:
Val(Double) argument, pro který je zjišťována funkční hodnota
x1(Double) argument prvního bodu dané lineární funkce
x2(Double) argument druhého bodu dané lineární funkce
fx1(Double) funkční hodnota argumentu prvního bodu
fx2(Double) funkční hodnota argumentu druhého bodu
Attr(Long) Atribut výpočtu
0 - Val je hodnota argumentu, metoda vrací funkční hodnotu.
Pokud Val < x1, pak vrací fx1
Pokud Val > x2, pak vrací fx2
Jinak vrací funkční hodnotou lineární funkce
1 - Val je funkční hodnota, metoda vrací argument. Pokud Val je mimo interval (fx1, fx2), pak vrácená hodnota je x1 nebo x2.
2 - Val je hodnota argumentu, metoda vrací funkční hodnotu. Funkce je lineární v celém definičním oboru.
3 - Val je funkční hodnota, metoda vrací argument. Funkce je lineární v celém definičním oboru.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var fx = Pm.Linear(0.5, 0, 1, 4, 5, 2);  //v proměnné fx bude hodnota 4.5
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Linear
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice