Promotic

Linear - metoda objektu Pm

Popis:
Získá funkční hodnoty (nebo argumentu) lineární funkce dané body [x1,fx1] a [x2, fx2].
Syntaxe:
Double Linear(Double Val, Double x1, Double x2, Double fx1, Double fx2, Long Attr)
Parametry:
Val(Double) Argument, pro který je zjišťována funkční hodnota
x1(Double) Argument prvního bodu dané lineární funkce
x2(Double) Argument druhého bodu dané lineární funkce
fx1(Double) Funkční hodnota argumentu prvního bodu
fx2(Double) Funkční hodnota argumentu druhého bodu
Attr(Long) Atribut výpočtu
0 - Val je hodnota argumentu, metoda vrací funkční hodnotu.
Pokud Val < x1, pak vrací fx1
Pokud Val > x2, pak vrací fx2
V jiném případě vrací funkční hodnotou lineární funkce
1 - Val je funkční hodnota, metoda vrací argument. Pokud Val je mimo interval (fx1, fx2), pak vrácená hodnota je x1 nebo x2.
2 - Val je hodnota argumentu, metoda vrací funkční hodnotu. Funkce je lineární v celém definičním oboru.
3 - Val je funkční hodnota, metoda vrací argument. Funkce je lineární v celém definičním oboru.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var fx = Pm.Linear(0.5, 0, 1, 4, 5, 2);   // v proměnné fx bude hodnota 4.5
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Linear
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.