Promotic

ColorRgb - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací barvu zadáním tří barevných složek RGB.
Syntaxe:
String ColorRgb(Long nRed, Long nGreen, Long nBlue)
Parametry:
nRed(Long) Číslo v rozsahu 0-255. Červená složka barvy.
nGreen(Long) Číslo v rozsahu 0-255. Zelená složka barvy.
nBlue(Long) Číslo v rozsahu 0-255. Modrá složka barvy.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB".
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Vytvoření žluté barvy (řetězec "#ffff00") s RGB složkami (255, 255, 0).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sColor = Pm.ColorRgb(255, 255, 0);

Historie:
Pm8.01.01: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ColorRgb
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.