Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorRgb - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací barvu zadáním tří barevných složek RGB.
Syntaxe:
ColorRgb(nRed As Byte, nGreen As Byte, nBlue As Byte) As String
Volání:
sColor = Pm.ColorRgb(nRed, nGreen, nBlue)
Parametry:
nRed(Byte) Číslo v rozsahu 0-255. Červená složka barvy.
nGreen(Byte) Číslo v rozsahu 0-255. Zelená složka barvy.
nBlue(Byte) Číslo v rozsahu 0-255. Modrá složka barvy.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB".
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
Vytvoření žluté barvy (string "#ffff00") s RGB složkami (255, 255, 0).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sColor = Pm.ColorRgb(255, 255, 0);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ColorRgb
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice