Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddUser - metoda objektu Pm

Popis:
Přidání nového uživatele.
Syntaxe:
AddUser(sId As String, sParams As String) As Boolean
Volání:
b = Pm.AddUser(sId, sParams)
Parametry:
sId(String) Identifikátor nového (lokálního nebo síťového) uživatele.
sParams(String) Dodatečné parametry vytvářeného uživatele. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "type:local;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:test;priority:5;".
"type:local/net;" - Typ uživatele (local = lokální uživatel, net = síťový uživatel).
"stored:ini/tmp;" - Způsob uložení konfigurace uživatele, kde ini je v INI lokálním textovém souboru a tmp je dočasně v paměti počítače.
"groups:group1,group2,...;" - Seznam skupin uživatelů (skupiny jsou odděleny znakem ',' čárka), do kterých nový uživatel patří.
"name:sss;" (nepovinné) - Jméno uživatele (default je prázdný řetězec). Pro lokální uživatele je jméno povinné. Pro síťového uživatele je jméno nepovinné a prázdná hodnota znamená, že se jméno a heslo netestuje.
"password:sss;" (nepovinné) - Přihlašovací heslo uživatele (default je prázdné).
"priority:nnn;" (nepovinné) - Priorita uživatele v rozsahu 0-100, kde 0 znamená nejnižší prioritu a 100 znamená nejvyšší prioritu.
"ipaddress:nnn.nnn.nnn.nnn;" (nepovinné) - IP adresa počítače, ze které se může přihlásit síťový uživatel (přednastaveno je prázdné). Prázdná hodnota znamená, že se IP síťová adresa uživatele nekontroluje.
Vrácená hodnota:
true - uživatel byl úspěšně vytvořen
false - vytvoření nového uživatele selhalo
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Vytvoření dočasného lokálního uživatele L_TEST s přihlašovacím jménem test, heslem t a prioritou 5, patřícího do skupin $ADMIN a $OPER.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim bUser
bUser = Pm.AddUser("L_TEST", "type:local;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:t;priority:5;")
Příklad2:
Vytvoření dočasného síťového uživatele N_TEST s přihlašovacím jménem test a heslem t, patřícího do skupin $ADMIN a $OPER s omezením na IP adresu 192.168.0.5
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim bUser
bUser = Pm.AddUser("N_TEST", "type:net;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:t;ipaddress:192.168.0.5;")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AddUser
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice