Promotic

AddUser - metoda objektu Pm

Popis:
Přidá nového PROMOTIC uživatele.
Syntaxe:
Boolean AddUser(String sId, String sParams)
Parametry:
sId(String) Identifikátor nového (lokálního nebo síťového) uživatele.
sParams(String) Dodatečné parametry vytvářeného uživatele. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "type:local;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:test;priority:5;".
"type:local/net;" - Typ uživatele (local = lokální uživatel, net = síťový uživatel).
"stored:ini/tmp;" - Způsob uložení konfigurace uživatele, kde ini je v INI lokálním textovém souboru a tmp je dočasně v paměti počítače.
"groups:group1,group2,...;" - Seznam skupin uživatelů (skupiny jsou odděleny znakem ',' čárka), do kterých nový uživatel patří.
"name:sss;" (nepovinné) - Jméno uživatele (přednastaveno = prázdný řetězec).
Pro lokální uživatele je jméno povinné.
Pro síťového uživatele je jméno nepovinné a prázdná hodnota znamená, že se jméno a heslo netestuje.
"password:sss;" (nepovinné) - Přihlašovací heslo uživatele (přednastaveno je prázdné).
"priority:nnn;" (nepovinné) - Priorita uživatele v rozsahu 0-100, kde 0 znamená nejnižší prioritu a 100 znamená nejvyšší prioritu.
"ipaddress:nnn.nnn.nnn.nnn;" (nepovinné) - IP adresa počítače, ze které se může přihlásit síťový uživatel (přednastaveno je prázdné). Prázdná hodnota znamená, že se síťová IP adresa uživatele nekontroluje.
Vrácená hodnota:
true - uživatel byl úspěšně vytvořen
false - vytvoření nového uživatele selhalo
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Vytvoření dočasného lokálního PROMOTIC uživatele L_TEST s přihlašovacím jménem test, heslem t a prioritou 5, patřícího do skupin $ADMIN a $OPER.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bUser = Pm.AddUser("L_TEST", "type:local;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:t;priority:5;");
Příklad2:
Vytvoření dočasného síťového PROMOTIC uživatele N_TEST s přihlašovacím jménem test a heslem t, patřícího do skupin $ADMIN a $OPER s omezením na IP adresu 192.168.0.5
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bUser = Pm.AddUser("N_TEST", "type:net;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:t;ipaddress:192.168.0.5;");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AddUser
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.