Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Logoff - metoda objektu Pm

Popis:
Odhlášení přihlášeného lokálního uživatele bez dotazu.
Syntaxe:
Logoff
Volání:
Pm.Logoff
Poznámka:
Po odhlášení uživatele se vyvolá událost PmRoot.onUserLogoff.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Na Webu by však měl být vždy přihlášený uživatel a proto tato metoda provede to samé co metoda Pm.WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele.

Aby metoda ve Web obraze fungovala správně je nutné aby daný obraz (objekt PmPanel) měl vždy nastaveno oprávnění WebRead (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít v objektu PmWeb zatržen konfigurátor Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo.

Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logoff
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice