Promotic

Logoff - metoda objektu Pm

Popis:
Odhlášení přihlášeného lokálního uživatele bez dotazu.
Syntaxe:
Empty Logoff()
Poznámka:
Po odhlášení uživatele je vyvolána událost PmaRoot.onUserLogoff.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Na Webu by však měl být vždy přihlášený uživatel a proto tato metoda provede to samé co metoda Pm.WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele.
Aby metoda ve Web obrazu fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Logoff();

Historie:
Pm8.00.02: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logoff
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.