Promotic

Logoff - metoda obiektu Pm

Opis:
Wylogowanie zalogowanego użytkownika lokalnego bez pytania.
Składnia:
Empty Logoff()
Notatka:
Po wylogowaniu użytkownika zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onUserLogoff.

Metoda ta działa także w Web panelach. Do Webu powinien być zawsze zalogowany użytkownik i dlatego metoda ta wykona to samo co metoda Pm.WndLogon - otworzy okno do zalogowania nowego użytkownika.
Żeby metoda w Web panelu funkcjonowała poprawnie, jest konieczne, żeby dany panel (obiekt PmaPanel), miał zawsze ustawione uprawnienie "WebRead" (żeby użytkownik sieciowy był zawsze zmuszony do zalogowania się w przeglądarce internetowej). Jest jednocześnie zalecane posiadać zaznaczony konfigurator "Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w obiekcie PmaWeb.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Logoff();

Historia:
Pm8.00.02: Dostępne dla Web paneli.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logoff
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.