Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Logoff - metoda obiektu Pm

Opis:
Wylogowanie zalogowanego użytkownika bez pytania.
Składnia:
Empty Logoff()
Wołanie:
Pm.Logoff
Notatka:
Po wylogowaniu użytkownika zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onUserLogoff.
 
Metoda ta działa także w Web panelach. Do Webu powinien być zawsze zalogowany użytkownik i dlatego metoda ta wykona to samo co metoda Pm.WndLogon - otworzy okno do zalogowania nowego użytkownika.

Żeby metoda w Web panelu funkcjonowała poprawnie jest konieczne, żeby dany panel (obiekt PmaPanel), miał zawsze ustawione uprawnienie "WebRead" (żeby użytkownik sieciowy był zawsze zmuszony do zalogowania się w przeglądarce). Jest jednocześnie zalecanym posiadać zaznaczony konfigurator "Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w obiekcie PmaWeb.


Historia:
Pm8.00.02: Dostępne dla Web paneli.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logoff
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice