Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DiscGetPath - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wymaganą ścieżkę w formacie Microsoft..
Składnia:
String DiscGetPath(String sPmPath)
Wołanie:
s = Pm.DiscGetPath(sPmPath)
Parametry:
sPmPath(String) Wymagana ścieżka w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
Zwraca absolutną ścieżkę w formacie Microsoft
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Wytworzy pełnej nazwy i ścieżki do pliku "XY.ini" w folderze aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sIni = Pm.DiscGetPath("#app:XY.ini");  //w sIni będzie na przykład "C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\XY.ini"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetPath
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice