Promotic

DiscGetPath - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wymaganą ścieżkę (ewentualnie również nazwę pliku) w formacie Microsoft.
Składnia:
String DiscGetPath(String sPmPath)
Parametry:
sPmPath(String) Wymagana ścieżka w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
Zwraca absolutną ścieżkę w formacie Microsoft.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Wytworzy pełnej nazwy i ścieżki do pliku "XY.ini" w folderze aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sIni = Pm.DiscGetPath("#app:XY.ini");   // w sIni będzie na przykład "C:\Promotic\Apps\Aplikacja1\XY.ini"
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DiscGetPath
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.