Promotic

FileReadVariable - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyt wartości zmiennej z pliku (wytworzonego przy pomocy metody Pm.FileWriteVariable).
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody PmBuffer.LoadFromFile.
Składnia:
Variant FileReadVariable(String sFile)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Notatka:
Wczytywana wartość może być dowolnego typu danych, włącznie z tablicą.
Jeżeli zmiennej nie można wczytać, wtedy zwraca: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Value = Pm.FileReadVariable("#data:Value1.dat");
if (Pm.IsValid(Value))
{
// .. przy powodzeniu
}
else
{
// .. przy błędzie
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileReadVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.