Promotic

WndInfo - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli okno INFO systemu PROMOTIC.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView - patrz Otwarcie przeglądarki INFO systemu (/#glob/infosystem).
Składnia:
Empty WndInfo(Boolean bShow)
Parametry:
bShow(Boolean) Wartość parametru.
true - otworzyć okno
false - zamknąć okno
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndInfo(1);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndInfo
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.