Promotic

Exp - metoda obiektu Pm

Opis:
Oblicza "e do potęgi y", gdzie e jest liczbą Eulera (podstawą logarytmu naturalnego, w przybliżeniu 2.71828).
Składnia:
Double Exp(Double nY)
Parametry:
nY(Double) Wymagany wykładnik
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAngle = 1.3;
var nHSin = Pm.Exp(nAngle) - Pm.Exp(-1 * nAngle) / 2;

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.