Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Exp - metoda obiektu Pm

Opis:
Oblicza "e do potęgi y", gdzie e jest liczbą Eulera (podstawą logarytmu naturalnego, w przybliżeniu 2.71828).
Składnia:
Exp(nY As Double) As Double
Wołanie:
n = Pm.Exp(nY)
Parametry:
nY(Double) Wymagany wykładnik
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nAngle = 1.3;
var nHSin = Pm.Exp(nAngle) - Pm.Exp(-1 * nAngle) / 2;
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice