Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IniFileRead - metoda obiektu Pm

Opis:
Wczytanie pozycji z pliku *.ini.
Składnia:
IniFileRead(sFile As String, sSection As String, sKey As String, vDefault As Variant, [Dt As Long]) As Variant
Wołanie:
x = Pm.IniFileRead(sFile, sSection, sKey, vDefault, vbLong)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

sSection(String) Nazwa sekcji (sekcja jest w pliku INI w nawiasach kwadratowych) bez nawiasów kwadratowych
sKey(String) nazwa klucza odczytywanej pozycji
vDefault(Variant) Wartość zastępcza, która ma zostać zwrócona jeżeli nie uda się wczytać wymaganej pozycji
Dt[opcjonalne] (Long) Typ danych odczytywanej wartości. Patrz Stałe VBScript typów danych. Wstępnie ustawioną wartością jest vbString.
Notatka:
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład1:
Przykład pliku *.ini
[MySettings]
NmbX=0
Object=/Folder0/Timer0
[Data]
Value1=8.2
Value2=3.14
Value3=GoodBy
Przykład2:
Przykład zastosowania metody
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Val
Val = Pm.IniFileRead("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "1.0", 4)  '4=vbSingle, 8=vbString, ...
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IniFileRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice