Promotic

IniFileRead - metoda obiektu Pm

Opis:
Odczyt pozycji z pliku *.ini.
Składnia:
Variant IniFileRead(String sFile, String sSection, String sKey, Variant vDefault, [Long Dt])
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sSection(String) Nazwa sekcji (sekcja jest w pliku INI w nawiasach kwadratowych) bez nawiasów kwadratowych
sKey(String) nazwa klucza odczytywanej pozycji
vDefault(Variant) Wartość zastępcza, która ma zostać zwrócona jeżeli nie uda się wczytać wymaganej pozycji
Dt[opcjonalne] (Long) Typ danych odczytywanej wartości. Patrz Stałe VBScript typów danych.
Domyślną wartością jest 8 (=String).
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Przykład pliku *.ini
[MySettings]
NmbX=0
Object=/Folder0/Timer0
[Data]
Value1=8.2
Value2=3.14
Value3=GoodBy
Przykład2:
Przykład zastosowania metody
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Val = Pm.IniFileRead("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "1.0", 4);   // 4=Single, 8=String, ...
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IniFileRead
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.