Promotic

StringReplace - metoda obiektu Pm

Opis:
Metoda odszuka występowanie tekstu sSearch w łańcuchu sValue i dokona zastąpienia tekstu sSearch wartością sReplace i zwróci wynik.
Składnia:
String StringReplace(String sValue, String sSearch, String sReplace, [String sParams])
Parametry:
sValue(String) Łańcuch źródłowy, w którym ewentualnie odszukane występowanie wartości sSearch zostanie zastąpione wartością sReplace.
sSearch(String) Tekst w łańcuchu sValue, który ma zostać zastąpiony wartością sReplace.
sReplace(String) Wartość, którą ma być zastępowana pozycja sSearch w łańcuchu sValue.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry.
count:n; - Określa ilość zastępstw.
count:-1; (domyślnie) - zastąp wszystko
count:n; - n - ilość zastępstw
start:n; - Określa pozycję początku zastępstw.
start:0; (domyślnie) - początek zastępstwa jest od początku tekstu źródłowego
start:n; - n - Pozycja znaku w łańcuchu źródłowym określająca początek zastępstwa (indeksowane od 0)
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sString = Pm.StringReplace("XXpXXPXXp", "p", "Y");   // sString zawiera "XXYXXPXXY"

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringReplace
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.