Promotic

Sqrt - metoda obiektu Pm

Opis:
Pierwiastek kwadratowy danej liczby.
Składnia:
Double Sqrt(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Liczba większe niż 0
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

Dla dowolnego pierwiastka danej liczby można zastosować metodę Pm.Pow. Na przykład pierwiastek sześcienny: Pm.Pow(x,1/3).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nSqr = Pm.Sqrt(4);   // Zwraca 2
nSqr = Pm.Sqrt(23);   // Zwraca 4.79583152331272
nSqr = Pm.Sqrt(0);   // Zwraca 0
nSqr = Pm.Sqrt(-4);   // Zwraca NaN

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Sqrt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.