Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AxGetObject - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy odniesienie do obiektu ActiveX
Składnia:
Object AxGetObject(String Type, String Class)
Wołanie:
var oAx = Pm.AxGetObject("type", "Class")
Parametry:
Type(String) Typ odniesienia. Zaimplementowano "new"
Class(String) identyfikator (klasa obiektu)
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Wytworzy odniesienia do obiekty ActiveX oraz HTTPRequest
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReq = Pm.AxGetObject("new", "Microsoft.XMLHTTP");

Historia:
Pm9.00.01: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AxGetObject
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice