Promotic

AxGetObject - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy odniesienie do ActiveX obiektu.
Składnia:
Object AxGetObject(String Type, String Class)
Parametry:
Type(String) Typ odniesienia. Narazie zaimplementowano "new" = wytworzenie nowego obiektu.
Class(String) Identyfikator (klasa) obiektu.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- VBScript.GetObject (funkcja)
Przykład:
Wytworzy odniesienia do obiekty ActiveX oraz HTTPRequest
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oReq = Pm.AxGetObject("new", "Microsoft.XMLHTTP");

Historia:
Pm9.00.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AxGetObject
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.