Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pow - metoda obiektu Pm

Opis:
Oblicza "x do potęgi y"
Składnia:
Pow(nX As Double, nY As Double) As Double
Wołanie:
n = Pm.Pow(nX, nY)
Parametry:
nX(Double) Liczba potęgowana
nY(Double) Wymagany wykładnik
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

 
Jeżeli wynikiem obliczenia jest liczba zespolona, wtedy metoda zwraca wartość NaN. W praktyce to oznacza, że nX nie powinno być numerem ujemnym.

Większa wartość wykładnika nY może łatwo spowodować przekroczenie zakresu liczby zmiennoprzecinkowej i zwraca wartość Infinity (nieskończoność).

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = 3;
var b = Pm.Pow(a, 2);  //Zwraca 9
b = Pm.Pow(a, 1 / 3);  //Zwraca "pierwiastek sześcienny z trzech"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice