Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pow - metoda obiektu Pm

Opis:
Oblicza "x do potęgi y".
Składnia:
Double Pow(Double nX, Double nY)
Wołanie:
n = Pm.Pow(nX, nY)
Parametry:
nX(Double) Liczba potęgowana
nY(Double) Wymagany wykładnik
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

 
Jeżeli wynikiem obliczenia jest liczba zespolona, wtedy metoda zwraca wartość NaN. W praktyce to oznacza, że nX nie powinno być numerem ujemnym.

Większa wartość wykładnika nY może łatwo spowodować przekroczenie zakresu liczby zmiennoprzecinkowej i zwraca wartość Infinity (nieskończoność).

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = 3;
var b = Pm.Pow(a, 2);  //Zwraca 9
b = Pm.Pow(a, 1 / 3);  //Zwraca "pierwiastek sześcienny z trzech"

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice