Update cookies preferences
Promotic

Pow - metoda obiektu Pm

Opis:
Oblicza "x do potęgi y".
Składnia:
Double Pow(Double nX, Double nY)
Parametry:
nX(Double) Liczba potęgowana
nY(Double) Wymagany wykładnik
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

Jeżeli wynikiem obliczenia jest liczba zespolona, wtedy metoda zwraca wartość NaN (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid). W praktyce to oznacza, że nX nie powinno być numerem ujemnym.
Większa wartość wykładnika nY może łatwo spowodować przekroczenie zakresu liczby zmiennoprzecinkowej i zwraca wartość Infinity (nieskończoność).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
val = Pm.Pow(3, 2);   // Zwraca 9
val = Pm.Pow(3, 1 / 3);   // Zwraca "pierwiastek sześcienny z trzech"
val = Pm.Pow(-1, 0.5);   // Zwraca NaN

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.