Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Atan - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca arcustangens (funkcja odwrotna do tangens) liczby.
Składnia:
Double Atan(Double nValue)
Wołanie:
n = Pm.Atan(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
Liczba rzeczywista w zakresie od -Pi/2 do +Pi/2.
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var pi = 4 * Pm.Atan(1);  //obliczenie wartości Pi
Przykład2:
Obliczenie pochodnych fukcji arcus
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Arcsin = Pm.Atan(x / Pm.Sqrt(-x * x + 1));
Arccos = Pm.Atan(-x / Pm.Sqrt(-x * x + 1)) + 2 * Pm.Atan(1);
Arcsec = Pm.Atan(x / Pm.Sqrt(x * x - 1)) + Pm.Sign(x - 1) * 2 * Pm.Atan(1);
Arccosec = Pm.Atan(x / Pm.Sqrt(x * x - 1)) + (Pm.Sign(x) - 1) * 2 * Pm.Atan(1);
Arccotan = Pm.Atan(x) + 2 * Pm.Atan(1);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Atan
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice