Update cookies preferences
Promotic

Atan - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca arcustangens (funkcja odwrotna do tangens) liczby.
Składnia:
Double Atan(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Wartość zwrotna:
Liczba rzeczywista w zakresie od -Pi/2 do +Pi/2.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var pi = 4 * Pm.Atan(1);   // Obliczenie wartości Pi
Przykład2:
Obliczenie pochodnych fukcji arcus
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Arcsin = Pm.Atan(x / Pm.Sqrt(-x * x + 1));
var Arccos = Pm.Atan(-x / Pm.Sqrt(-x * x + 1)) + 2 * Pm.Atan(1);
var Arcsec = Pm.Atan(x / Pm.Sqrt(x * x - 1)) + Pm.Sign(x - 1) * 2 * Pm.Atan(1);
var Arccosec = Pm.Atan(x / Pm.Sqrt(x * x - 1)) + (Pm.Sign(x) - 1) * 2 * Pm.Atan(1);
var Arccotan = Pm.Atan(x) + 2 * Pm.Atan(1);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Atan
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.